AVV Monitoringsrapportage 2021

1 maart 2021 tot en met 31 december 2021

Deze monitoringsrapportageĀ  is opgesteld door Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN) om te voldoen aan de verslagleggingsverplichting voortkomend uit de algemeen verbindend verklaarde afvalbeheerbijdrageovereenkomst voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Deze AVV geldt voor de periode 1 maart 2021 tot en met 31 december 2021.

Deze rapportage omvat de volgende onderwerpen:

  • Stichting OPEN, de organisatie
  • Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Nederlandse markt is gebracht
  • Inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
  • Resultaten van de inzameling en voorlichting
  • Verwerking van de AEEA
  • Resultaten van de AEEA-verwerking
  • Financiering van Stichting OPEN
  • De landelijke inzamel- en verwerkingsinfrastructuur betreffende ongeveer 14.810 inzamelpunten
  • De inkoop van inzamel-, transport-, sorterings- en verwerkingsdiensten

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation