Op weg naar circulaire vermogenselektronica

Het ontwerpen van meer circulaire producten is essentieel voor het bereiken van ‘Sustainable Development Goal’ 12: verantwoorde consumptie en productie, die naar verwachting tegen 2030 zal worden bereikt. Om vooruitgang te boeken in de richting van een circulaire economie in vermogenselektronica, moeten afgedankte elektronische producten, modules of componenten worden teruggewonnen. Dit vereist de implementatie van End-of-Life (EoL)-strategieën. Vermogenselektronica is een deelgebied van elektronica waar zich elektronische componenten bevinden voor het schakelen, sturen en omvormen van grote elektrische vermogens.

Om de hoogwaardige circulariteit van een vermogenselektronisch product te maximaliseren, moet er al vroeg in de ontwerpfase rekening worden gehouden met EoL-keuzes en -beperkingen. Aangezien demontage een bekend knelpunt is in EoL-praktijken, is een ontwerp om demontage mogelijk te maken essentieel. Modulariteit verbetert de herconfigureerbaarheid en demonteerbaarheid van het product, het hergebruik ervan in andere productfamilies, evenals het onderhoud en de bruikbaarheid van het product. Er wordt dus verwacht dat dit denken over meerdere levenscycli, mogelijk gemaakt door modulariteit, zou bijdragen aan de overgang naar meer circulaire vermogenselektronische ontwerpen. Daarom wijst dit artikel op de algemene mogelijkheden om de circulariteit te verbeteren door modulariteit toegepast op vermogenselektronische converters.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Recycling of solar panels

RIVM has detailed four options for recycling the glass, solar cells and back sheets of solar panels.

The case for an EU Circular Material Use Act

Manifesto of the FEAD proposing a Circular Material Use Act

Accelerating the circular economy in Europe

This report gives a comprehensive analysis of how the EU is doing in the transition to a more circular economy

×