Research

84 research articles in 'Research'

FutuRaM

FutuRaM will develop the Secondary Raw Materials knowledge base on the availability and recoverability of secondary raw materials (2RMs) within the European Union

Zero waste cities of the future

Research about how cities can be designed in a way that helps citizens reduce waste.

Ownership and disposal of TVs in Dutch households

This study examined the number of TVs present in Dutch households and how many were discarded in 2017.

Circular Circuits

Circular Circuits is a multidisciplinary collaborative research project focused on developing a fully circular generation of electronics.

The socioeconomic gap in e-waste

This research focuses on the socioeconomic factors influencing the amount of e-waste in 27 European Union countries between.

From right to repair to willingness to repair

This study looks at what prevents consumers from repairing their products.

Challenges for the recycling of spent batteries

By developing policies, applying appropriate recycling technologies and researching new materials, a more effective, environmentally friendly and sustainable recycling of used batteries can be achieved.

Is environmental regulation keeping e-waste under control?

How European Union regulations have affected the exports of e-waste.

Unlocking the potential of e-waste

An analysis of chromium, copper, indium, magnesium, neodymium, and niobium in the EU

Sustainable metal recovery from e-waste

In this review, effects of e-waste, its composition and various methods available for treating e-waste and heavy metal leaching have been reviewed.

Limited collection and recycling problems in Europe

A comparison of different causes for the limited collection and recycling problems of e-waste in Europe

Developments, challenges and opportunities within the e-waste sector

Highlighting developments, challenges and different prospects for e-waste, discussing aspects such as collection, pre-treatment and recycling

E-waste from solar panels in a circular economy

Circular challenges and obstacles but also potential for e-waste from solar panels based on research from Brazil

Behavioural Roadmap to Circular Consumption

Transforming consumption and production systems to significantly reduce material footprint

Brominated flame retardants in the WEEE circular economy

The impact of brominated flame retardants on the circular processing of plastic waste from e-waste

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Costs of raw material extraction from WEEE

How thermodynamic rarity can provide new insights into raw material extraction from discarded electronics

PV in Mobility: Solar powered cars

Research into future possibilities for solar energy transport and mobility.

The potential of solar electric cooking in sub-Saharan Africa

A new cooker called pressurized solar electric cooker (PSEC) may soon enable solar cooking in Africa

E-waste management and the impact on the environment and society

What is the impact of e-waste on the environment and society, what problems are involved and what possible solutions can be

The producer’s perspective on e-waste management

Insights into the barriers and factors that hinder or facilitate producers in managing their electronic waste

Sustainable Electronics with Liquid Metal Printing

Liquid Metal Printed Electronics (LMPE) may be the future of electronics with flexible, sustainable and innovative solutions for the industry

Breakthrough in Recyclable Electronics: Water Soluble Printed Circuit Boards

Breakthrough in sustainable electronics through discovery of water-soluble PCB

Circular economy strategies as enablers for solar PV adoption

Circular strategies and business models for solar panels can promote sustainable investments and reduce the looming waste problem

Highly efficient and selective gold mining with graphene oxide

The research describes a method for sustainable gold extraction from e-waste, with high efficiency and selectivity at low concentrations

Battery 2030: Resilient, sustainable, and circular

The demand for batteries is growing, and with it the need for better solutions in the value chain

Attitude and sentiment of the Dutch towards e-waste

Research into how familiar the Dutch are with e-waste, how they deal with it and why

Measuring the possession of electrical and electronic devices in households

Commissioned by the OPEN Foundation, Ffact has conducted research into the ownership of appliances in households.

Op weg naar circulaire vermogenselektronica

Hoe het verbeteren van een modulair ontwerp kan bijdragen aan een snellere transitie naar een circulaire economie

Een stap dichter bij biologisch afbreekbare elektronica

De ontwikkeling van een houten transistor die biologisch afbreekbare elektronica, oftewel groene technologie, een stap dichterbij brengt

Risico’s van rook door branden van Li-ion-batterijen

Inzicht in de risico's die de rook van een brand veroorzaakt door Li-ion batterijen met zich meebrengt

De race om elektrische-voertuig batterijen te decarboniseren

Hoewel elektrische voertuigen schoon zijn vergt de productie van hun batterijen een hoge CO2-uitstoot, toonaangevende fabrikanten zoeken oplossingen om dit te verminderen

Data over informeel e-wastebeheer: de Agbogbloshie schroothoop

Voorstel voor een methode om de hoeveelheden van informele e-wastestromen in kaart te brengen, met de Agbogbloshie schroothoop als casestudy

Terugwinning van goud uit e-waste met behulp van vrijstaande nanopapers

Urban mining met behulp van een geavanceerde recyclingtechnologie om de terugwinning van goud te bevorderen

Een wereldwijde blik op e-waste recycling

Een systematisch overzicht van de wereldwijde situatie van e-waste recycling, inclusief beheersmaatregelen, wetgeving en technieken

Oplossingen voor de impact van het laden van elektrische voertuigen

Oplossingen voor de groeiende belasting van het lokale elektriciteitsnet door het laden van elektrische voertuigen

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

Innovatie in recycling van afvalstromen met zorgwekkende stoffen

Inventarisatie van zorgwekkende stoffen in afvalstromen en kansen die nieuwe recyclingtechnologie biedt om hiermee om te gaan

Gebruik en reparatie van wasmachines

Onderzoek onder Nederlanders naar het consumentengedrag bij de aanschaf, het gebruik en het repareren van wasmachines

Elektrisch rijden, personenauto’s en logistiek

TNO en het PBL brengen de ontwikkelingen en onzekerheden op het gebied van elektrisch rijden en de impact die dit kan hebben op het elektriciteitssysteem tot 2030 in kaart

Aankoopgedrag batterij-elektrische voertuigen in Nederland

Inzicht in de toekomst van de overgang naar batterij-elektrische voertuigen aan de hand van marktaandelen en een simulatie van consumptiegedrag

Gids voor het duurzaam beheren van AEEA in de context van opkomende economieën

De belangrijkste factoren voor het verschaffen van duurzaam AEEA-beheer in opkomende economieën mede uit perspectief van meerdere stakeholders

Chinees potentieel voor het verminderen van de vraag naar primair koper

Hoe de “zero waste”-strategieën van China kunnen leiden tot verminderde vraag en gebruik van primair koper en de bijkomende milieueffecten

Implementatie van de circulaire economie in de elektronica sector

Wat de barrières zijn voor circulaire bedrijfsmodellen en welke factoren deze modellen wel mogelijk maken

Onderzoek naar typen consumenten en hun voorkeuren voor E-waste recycling

Hoe economische prikkel in de vorm van een puntensysteem consumenten milieubewuster kan maken bij het weggooien van hun e-waste

Brandveiligheid bij afvalbedrijven in Nederland

Het in kaart brengen van mogelijke oorzaken van branden bij afvalbedrijven en gerelateerde patronen om de brandveiligheid te verbeteren

Update van de AEEA-inzamelpercentages en -doelen

Een update van de AEEA-inzamelpercentages en -doelen, aangevuld met nieuwe statistieken over ‘hamsteren’

Freeriding bij het beheer fotovoltaïsche panelen (zonnepanelen)

Onderzoek naar freeriding-praktijken aanwezig bij het beheer van fotovoltaïsche panelen

Veilig ontworpen. Veilig te repareren.

Veiligheidsrisico’s bij zelf uitgevoerde reparaties van elektrische en elektronische apparaten

Raken de metalen voor onze smartphones op?

Informatie over en oplossingen voor de oprakende zeldzame metalen nodig voor de productie van smartphones en andere elektronica

Effecten van circulaire maatregelen op schaarse metalen in complexe producten

Onderzoek naar de effectiviteit van huidige circulaire maatregelen op metaalschaarste

Veilige en duurzame zonnepanelen

In deze verkenning heeft het RIVM onderzocht wat mogelijke ongewenste bijeffecten van zonnepanelen kunnen zijn

Selectieve goudterugwinning via poreus poly(imine dioxime) membraan

Poreus poly(imine dioxime) membraan heeft de potentie om bij te dragen aan duurzame goudterugwinning voor elektrische en elektronische apparaten

Het vergroten van het aanbod betaalbare computers

Het dichten van de digitale kloof door het aanbod van betaalbare computers te vergroten aan de hand van beleidsmaatregelen

De gevolgen van klimaatverandering voor het energiesysteem

Wat het effect is van klimaatverandering op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in twee verschillende scenario’s

Balancing costs and revenues for recycling end-of-life PV panels

What the current solar panel recycling process looks like, and whether this is a sustainable practice in the future

E-wasterecycling na overstromingen in Jakarta en New Orleans

De potentiële voordelen van het terugwinnen en recyclen van e-waste na overstromingen, gebaseerd op Jakarta en New Orleans

Efficiëntieverbetering en technologiekeuze voor energie in de residentiële sector

Hoe de CO2-uitstoot van de residentiële sector op den duur kan verminderen door verbeterde efficiëntie en technologie

Potentiële effecten van Nederlandse circulaire economiestrategieën op West-Afrika

De potentiële positieve en negatieve gevolgen van Nederlandse maatregelen ten behoeve van een circulaire economie in lage- en middeninkomenslanden

Ontwerpen voor veilige reparatie van huishoudelijke apparaten in een circulaire economie

Ontwerpkeuzes die leiden tot veilig repareerbare huishoudelijke apparaten en daarmee bijdragen aan een circulaire economie

UPV: rol en verantwoordelijkheden van gemeenten en inzamelingsorganisaties

Rechten en verantwoordelijkheden van gemeenten en hun publieke inzamelorganisaties enerzijds en producenten/importeurs anderzijds bij de invulling van de UPV

Effecten op milieu en gezondheid van mogelijk giftige metalen afkomstig van e-waste

Beoordeling van de milieueffecten en gezondheidsrisico's van potentieel toxische metalen afkomstig van verschillende activiteiten gerelateerd aan e-waste verwerking

E-waste in de informatie- en communicatietechnologie (ICT) Sector

De grote hoeveelheid e-waste die door de ICT-sector gegenereerd wordt en daar wereldwijd mee omgegaan moet worden

Beoordeling van de recycleerbaarheid van kleine metalen

De mate waarin kleine metalen recyclebaar zijn en hoe dit uitgebreid kan worden

Onderzoek naar de implementatie van artikel 4 van de AEEA-richtlijn

Hoe de implementatie van productontwerpvereisten plaatsvindt in de EU op basis van de herbruikbaarheid van printercartridges

Onderzoek naar de duurzaamheidsuitdagingen van digitalisering en internetdatacenters

De impact van internetdatacenters op het milieu, geanalyseerd met behulp van ecologische voetafdrukken op gebied van koolstof, water en landschap

Elektrisch koken op zonne-energie in Afrika

Analyse van de mogelijkheden voor een transitie naar elektrisch koken op zonne-energie in Afrika

Ultieme producentenverantwoordelijkheid voor e-waste management

Onderzoek naar de nadelige effecten van het exporteren van Europese gebruikte elektronica en e-waste naar Nigeria

Het ontrafelen van het wereldwijde web van e-waste

Het in kaart brengen van de wereldwijde ecologische impact van e-waste en eventuele maatregelen die getroffen kunnen worden

Onderzoek naar retourmogelijkheden van kleine gadgets in de EU

Hoe kleine afgedankte elektrische en elektronische apparatuur het beste ingezameld en verwerkt kan worden binnen de EU

BKN kringloopbranche 2021

BKN doet onderzoek naar de sociale en ecologische impact van de kringloopbranche in 2021

Het aanpakken van branden veroorzaakt door lithiumbatterijen in AEEA

Onderzoek naar en aanbevelingen voor het voorkomen van branden in losse afgedankte batterijen en AEEA die batterijen bezit

ADR and collection of small equipment in modified IBCs

Wecycle has conducted research into a safer way to store and transport small appliances and ICT equipment.

Brominated fire retardants in discarded electrical equipment

Limit values for brominated fire retardants, how to measure them and, above all, how to prevent the release of harmful brominated fire retardants

Recycling centres and the circular economy

How to increase the position and contribution of recycling centres to the transition to a circular economy

In-depth review of the WEEE Collection Rates and Targets

A measurement of WEEE collection targets, WEEE flows and the impact of the national application of WEEE legislation

Exploration Dutch repair infrastructure

A study of the current repair infrastructure in the Netherlands and how it can be improved

Recycling centre of the future

How today's recycling centres can be adapted to fit into tomorrow's circular economy

Research on the disposal behaviour of consumers regarding electrical appliances.

This research focuses on how and where Dutch consumers prefer to discard their various types of electrical appliances.

The Global E-waste Monitor 2020

The Global E-waste Monitor 2020 makes the e-waste challenge accessible to the public and discusses how to create a circular economy and a sustainable society

Collecting as a challenge

Research into the efficiency and effectiveness of the existing WEEE implementation toolkit and identifying potential shortcomings.

The Dutch WEEE flows 2020

The electrical and electronic equipment placed on the market and the resulting waste streams between 2010 and 2018 in the Netherlands.

Climbing the R-ladder with EPR

This study makes three recommendations to transform the current inhibiting conditions into the right incentives for EPR systems

Submit your publication to the Knowledge center

Do you have a publication* that contributes to knowledge about the circular economy, electrical appliances or e-waste? Register it at the knowledge center!

Submit publication

*Criteria apply. Read more about the submission criteria here.

×