Data over informeel e-wastebeheer: de Agbogbloshie schroothoop

De Oude-Fadama-Schroothoop, beter bekend als Agbogbloshie, bevindt zich in Accra, Ghana. In de afgelopen 20 jaar is het gebied uitgegroeid tot een grote schroothoop, waar de informele sector voornamelijk elektronisch afval (e-waste) en schroot verwerkt. Onveilige behandelingsmethoden, zoals het open verbranden van kabels en schuim, en het morsen van gevaarlijke vloeistoffen op de grond, veroorzaken milieuvervuiling en creĆ«ren gezondheidsrisico’s door het vrijkomen van persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) en zware metalen.

Er is een erkend gebrek aan informatie over e-wastemassa en materiaalstromen vanwege het ontbreken van toepasbare methoden om e-wastehoeveelheden te meten in een informeel beheerd behandelingssysteem. Om echter duurzaam e-wastebeheer vast te stellen, zijn e-wastemassa en materiaalstroomgegevens cruciale voorwaarden. Daarom wordt de material flow analysis (MFA) methodologie voorgesteld als middel voor gegevensverzameling binnen een beperkte tijdspanne in de informele e-wasterecyclingcontext.

In deze casestudy werden de massa- en materiaalstromen van e-waste dat op Agbogbloshie werd verwerkt, geschat met behulp van twee verschillende benaderingen: ten eerste werd de soort, maat, samenstelling van de lading en het aantal geladen voertuigen die het gebied betraden en verlieten, waargenomen en gedocumenteerd. Ten tweede werd om de verzamelde gegevens te valideren, de massa- en materiaalstroom van e-wastebehandelingsprocessen ter plaatse waargenomen en gedocumenteerd.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Zero waste cities of the future

Research about how cities can be designed in a way that helps citizens reduce waste.

Reuse by consumers in the Netherlands

This report describes how the number of pieces and mass reuse by consumers was determined for the years 2021 and 2022.

Dutch Battery Flows Monitor 2020

This report delivers a baseline study for the portable battery waste flows for the year 2019

×