Data over informeel e-wastebeheer: de Agbogbloshie schroothoop

De Oude-Fadama-Schroothoop, beter bekend als Agbogbloshie, bevindt zich in Accra, Ghana. In de afgelopen 20 jaar is het gebied uitgegroeid tot een grote schroothoop, waar de informele sector voornamelijk elektronisch afval (e-waste) en schroot verwerkt. Onveilige behandelingsmethoden, zoals het open verbranden van kabels en schuim, en het morsen van gevaarlijke vloeistoffen op de grond, veroorzaken milieuvervuiling en creĆ«ren gezondheidsrisico’s door het vrijkomen van persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) en zware metalen.

Er is een erkend gebrek aan informatie over e-wastemassa en materiaalstromen vanwege het ontbreken van toepasbare methoden om e-wastehoeveelheden te meten in een informeel beheerd behandelingssysteem. Om echter duurzaam e-wastebeheer vast te stellen, zijn e-wastemassa en materiaalstroomgegevens cruciale voorwaarden. Daarom wordt de material flow analysis (MFA) methodologie voorgesteld als middel voor gegevensverzameling binnen een beperkte tijdspanne in de informele e-wasterecyclingcontext.

In deze casestudy werden de massa- en materiaalstromen van e-waste dat op Agbogbloshie werd verwerkt, geschat met behulp van twee verschillende benaderingen: ten eerste werd de soort, maat, samenstelling van de lading en het aantal geladen voertuigen die het gebied betraden en verlieten, waargenomen en gedocumenteerd. Ten tweede werd om de verzamelde gegevens te valideren, de massa- en materiaalstroom van e-wastebehandelingsprocessen ter plaatse waargenomen en gedocumenteerd.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation