Data over informeel e-wastebeheer: de Agbogbloshie schroothoop

De Oude-Fadama-Schroothoop, beter bekend als Agbogbloshie, bevindt zich in Accra, Ghana. In de afgelopen 20 jaar is het gebied uitgegroeid tot een grote schroothoop, waar de informele sector voornamelijk elektronisch afval (e-waste) en schroot verwerkt. Onveilige behandelingsmethoden, zoals het open verbranden van kabels en schuim, en het morsen van gevaarlijke vloeistoffen op de grond, veroorzaken milieuvervuiling en creëren gezondheidsrisico’s door het vrijkomen van persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) en zware metalen.

Er is een erkend gebrek aan informatie over e-wastemassa en materiaalstromen vanwege het ontbreken van toepasbare methoden om e-wastehoeveelheden te meten in een informeel beheerd behandelingssysteem. Om echter duurzaam e-wastebeheer vast te stellen, zijn e-wastemassa en materiaalstroomgegevens cruciale voorwaarden. Daarom wordt de material flow analysis (MFA) methodologie voorgesteld als middel voor gegevensverzameling binnen een beperkte tijdspanne in de informele e-wasterecyclingcontext.

In deze casestudy werden de massa- en materiaalstromen van e-waste dat op Agbogbloshie werd verwerkt, geschat met behulp van twee verschillende benaderingen: ten eerste werd de soort, maat, samenstelling van de lading en het aantal geladen voertuigen die het gebied betraden en verlieten, waargenomen en gedocumenteerd. Ten tweede werd om de verzamelde gegevens te valideren, de massa- en materiaalstroom van e-wastebehandelingsprocessen ter plaatse waargenomen en gedocumenteerd.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Van recht op reparatie naar bereidheid tot reparatie

Dit onderzoek bekijkt wat consumenten tegenhoudt om hun producten te repareren.

Evaluatie retourpremie koelvries apparatuur

Dit rapport bevat de uitgangspunten, bereikte resultaten, conclusies en aanbevelingen van de koelvries retourpremieactie van Stichting OPEN.

Weg van de wegwerpmaatschappij

In dit advies kijkt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar manieren waarop de wegwerptrend in onze economie kan worden gekeerd.