Thema’s

Circulaire economie

Onder dit thema vind je alle publicaties over de ‘circulaire economie’. Dat is een economisch systeem waarin de waarde van producten en grondstoffen zo lang mogelijk behouden wordt.

Bekijk de publicaties

Beleid en doelstellingen

Hier kun je alle publicaties over beleid en doelstellingen ten behoeve van een circulaire economie. Dit zijn voornamelijk publicaties afkomstig van nationale en internationale bestuursorganen.

Bekijk de publicaties

Producenten­­­­verantwoor­delijk­heid

Bij de publicaties onder dit thema staat producentenverantwoordelijkheid centraal. Deze publicaties gaan over de rol die producenten spelen in het verantwoordelijk beheren van hun afval.

Bekijk de publicaties

Levensduur­verlenging

In de publicaties die je onder dit thema zult vinden speelt levensduurverlenging een belangrijke rol. Levensduurverlenging wijst op het actief verlengen van de tijd dat producten en grondstoffen meegaan.

Bekijk de publicaties

Consumenten­gedrag

De publicaties onder dit thema nemen consumentengedrag onder de loep. Dit thema omvat hoe consumenten omgaan met hun (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur binnen de context van een circulaire economie.

Bekijk de publicaties

Inzameling

Dit thema betreft de publicaties die gaan over de inzameling van afgedankt elektrisch en elektronisch afval (AEEA) oftewel, e-waste. Om een circulaire economie te bevorderen is het inzamelen van afval de eerste stap.

Bekijk de publicaties

Recycling

De publicaties onder dit thema gaan over recycling. Recycling is het opnieuw gebruiken van materialen en is daarmee een onmisbaar onderwerp binnen de circulaire kennis.

Bekijk de publicaties

Batterijen

Onder dit thema vind je alle publicaties waarin batterijen een relevante rol spelen. Batterijen zijn een stroombron voor veel elektrische en elektronische apparaten. Daarom vormen batterijen binnen e-waste een belangrijk thema.

Bekijk de publicaties

Veiligheid

Alle publicaties die gaan over veiligheid bij e-waste verwerking vind je onder dit thema. Het verwerken van e-waste kan namelijk gevaarlijk zijn vanwege brandgevaar en de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen.

Bekijk de publicaties

Zoeken in alle publicaties

×