Partnerschap met Circulaire Kennis

Partnerschap met Circulaire Kennis

Om de kennis rond de circulariteit van e-waste continu te vergroten hecht het Kenniscentrum Circulaire Kennis veel waarde aan kennisdeling met andere (kennis)instituten en instellingen.

Daarom werken we samen met diverse partners (Kennispartners) zodat de onderlinge kennis beter ontsloten kan worden en relevante publicaties kunnen worden geplaatst op het platform van het Kenniscentrum. Als Kennispartner zijn jij en jouw organisatie vrienden van het kenniscentrum door het leveren van bijdragen in kennis. Daar tegenover staan verschillende voordelen die onderstaand worden toegelicht.

Voordelen Kennispartner

Als Kennispartner van het Kenniscentrum zijn er een aantal voordelen:

  • Een toelichting op de website over de organisatie van de Kennispartner.
  • Op diverse plaatsen op de website een klikbaar logo dat linkt naar de website van de Kennispartner.
  • Het beoordelingsproces van een inzending conform de inzendingscriteria verloopt eenvoudiger waardoor goedgekeurde publicaties sneller op de website van het Kenniscentrum worden geplaatst.
  • De Kennispartner kan worden uitgenodigd mee te denken over kennislacunes en mogelijkheden voor toekomstige onderzoeken.
  • Een Kennispartner van het Kenniscentrum wordt via e-mail op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen rond het Kenniscentrum.

Onze kennispartners

Logo Bebat

Kennispartner worden

Wil je met jouw organisatie Kennispartner worden van het Kenniscentrum? Neem dan contact op info@circulairekennis.nl. Om Kennispartner te kunnen worden van het Kenniscentrum dien je tenminste te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Aan het Kennispartnerschap is geen commercieel belang verbonden noch kan het Kennispartnerschap en/of de inhoud van deze website worden ingezet voor commerciële doeleinden.
  • Je bent actief op het dossier (ten aanzien van de circulariteit) rond batterijen of (afgedankte) elektrische en/of elektronische apparaten of publiceer je over onderwerpen die hier raakvlakken mee hebben.
  • Je onderschrijft de visie en doelen van het Kenniscentrum en wil je door samen te werken met het Kenniscentrum een bijdrage leveren aan het behalen van de doelen.

De voorwaarden voor het Kennispartnerschap kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Kennispartners zullen altijd op de hoogte worden gebracht indien een wijziging zich aandoet.

Vragen?

Vragen over het Kennispartnerschap of het worden van Kennispartner van het Kenniscentrum? Neem contact met ons op via info@circulairekennis.nl.

×