Privacy- en Cookiestatement

Privacystatement

Stichting OPEN gevestigd aan Baron de Coubertinlaan 7 in Zoetermeer, respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website en de geïnteresseerde in het Kenniscentrum Circulaire Kennis (het Kenniscentrum). Persoonlijke informatie die je ons eventueel verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die je op de website invult, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals bijvoorbeeld het toezenden van aangevraagde informatie. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) stelt. In dit Privacy Statement wordt beschreven op welke manier Stichting OPEN met jouw persoonsgegevens omgaat.

Doel

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens is:

  1. Het verwerken van het intakeformulier voor je aanmelding als kennispartner van het Kenniscentrum.
  2. Het verwerken van jouw inzending tot plaatsing van een publicatie op deze website.
  3. Het verwerken van jouw vraag, klacht of opmerking en hier vervolgens op reageren.
  4. Het analyseren van jouw gebruik van de website ter verbetering van de website.
  5. Het registeren en opslaan van jouw aanmelding voor onze nieuwsbrief en deze naar jou toe sturen.

Grondslag van de verwerking van het intakeformulier

Mocht jouw bedrijf kennispartner willen worden van het Kenniscentrum en jullie voldoen aan de voorwaarden dan kan je bedrijf een intakeformulier invullen. Op dit intakeformulier vragen we om enkele persoonsgegevens zodat we contact met je op kunnen nemen over je aanvraag en na mogelijke acceptatie van het kennispartnerschap je kunnen registreren als contactpersoon van jouw bedrijf als kennispartner van het Kenniscentrum. Hierbij slaan we slechts de e-mail van het intakeformulier, het intakeformulier zelf en de hierop ingevulde persoonsgegevens op in onze administratie. Door de inzending van het intakeformulier ga je akkoord met de verwerking van de door jou verstrekte informatie.

Grondslag van de verwerking van de inzending van de publicatie

Als je een publicatie toegevoegd wenst te hebben aan de database van het Kenniscentrum en jij en de publicatie voldoen aan de <voorwaarden> dan kan je de publicatie inzenden aan het Kenniscentrum onder begeleiding van het inzendformulier. Bij deze inzending vragen we persoonsgegevens zodat we contact met je op kunnen nemen over de inzending en bij eventuele plaatsing van de publicatie de juiste informatie kunnen vermelden. We slaan slechts de e-mail van de inzending, de inzending, het inzendformulier en de daarop ingevulde persoonsgegevens op. Door inzending van de publicatie inclusief het inzendformulier ga je akkoord met de verwerking van de door jou verstrekte informatie.

Grondslag van de verwerking van aangevraagde informatie

Indien je vragen hebt aan, klachten of opmerkingen hebt over het Kenniscentrum dan kan je contact met ons opnemen door invulling van ons <contactformulier>. Wij moeten je persoonsgegevens verwerken om op jouw ingekomen mail te kunnen reageren. Om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn, kunnen je gegevens worden opgeslagen evenals de door ons ontvangen e-mail. Hierbij slaan we slechts de door jou verstrekte gegevens op, waaronder maar mogelijk niet uitsluitend, naam, e-mailadres en telefoonnummer. Door gebruik te maken van het genoemde e-mailadres geef je toestemming voor het verwerken van de door jou verstrekte informatie.

Grondslag van de verwerking op de website

Bij gebruik van de website kan er gebruik worden gemaakt van cookies om ervoor te zorgen dat je de website optimaal kunt gebruiken. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De cookies en daarmee jouw persoonsgegevens worden op deze website dan ook slechts verwerkt met toestemming als bedoeld in Artikel 6 lid 1 sub a AVG. We wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Lees meer over de wijze waarop deze website gebruik maakt van cookies in de Cookie Statement.

Grondslag van de verwerking bij aanmelding nieuwsbrief

Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen en actualiteiten rond het Kenniscentrum op het gebied van e-waste dan kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Bij aanmelding dien je naam, e-mailadres en het thema in te vullen waarover je geïnformeerd wenst te worden. Wij moeten deze gegevens verwerken om je via de nieuwsbrief te voorzien van de door jou gewenste informatie. Met aanmelding geef ons dan ook toestemming om jou gegevens op te slaan en te gebruiken om de nieuwsbrief te verzenden. De door jou opgegeven gegevens worden net zolang bewaard totdat jij je afmeldt voor de nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief kan eenvoudig door te klikken op ‘Afmelden’ in de digitale nieuwsbrief of te mailen naar info@circulairekennis.nl.

Google Analytics

Om ervoor te zorgen dat de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk is, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn bestandjes die op jouw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies;

  • We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
  • We hebben ervoor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren. Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging

We hebben passende maatregelen genomen om het verlies of de onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Jouw gegevens worden te allen tijde op vertrouwelijke wijze behandeld.

Bewaartermijnen

De intakeformulieren van onze kennispartners worden bewaard zolang het kennispartnerschap duurt. Wordt et contactpersoon gewijzigd en moeten oude gegevens worden verwijderd dan is het mogelijk om de persoonsgegevens te anonimiseren of een nieuw intakeformulier op te maken. In dit laatste geval zullen de e-mail, het intakeformulier en de gegevens in onze administratie op een duurzame wijze worden verwijderd.

De inzendformulieren worden bewaard zolang de publicatie op onze website staat. Als persoonsgegevens verwijderd moeten worden die gekoppeld zijn aan een publicatie dan zal deze publicatie in beginsel ook worden verwijderd tenzij de persoonsgegevens geanonimiseerd kunnen worden zonder tegenstrijdig te zijn met de voorwaarden van de plaatsing van publicaties op de website van het Kenniscentrum.

Voor ingekomen vragen opinfo@circulairekennis.nl, geldt dat ze slechts worden bewaard zolang de gegevens noodzakelijk zijn. Dit kan per geval verschillen. We streven ernaar om de noodzakelijkheid van deze gegevens jaarlijks te evalueren.

Jouw rechten

Op grond van de wet heb je recht op inzage van jouw persoonsgegevens en op correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Wij kunnen dit op jouw verzoek doen of laten doen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen per post (Stichting OPEN, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@circulairekennis.nl).

Cookiestatement

Belangrijke informatie over cookies op Circulaire Kennis

Stichting OPEN informeert je in dit Cookie Statement over de cookies die bij bezoek aan Circulaire Kennis kunnen worden geplaatst. Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina’s van een website worden meegestuurd naar jouw browser en op je computer op de harde schijf worden opgeslagen. De reden hiervoor is dat jouw browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen, zodat je bij een volgend bezoek aan Circulaire Kennis als gebruiker wordt herkend. Bij het gebruik van Circulaire Kennis kan door Stichting OPEN informatie over jouw gebruik van Circulaire Kennis en van gerelateerde websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

First party cookies

Bij het bezoeken van Circulaire Kennis kunnen eigen Stichting OPEN-cookies worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor ons en worden door Stichting OPEN op jouw computer opgeslagen. Alleen wij hebben toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Dit worden ook wel ‘first party cookies’ genoemd. Zulke cookies worden door ons bijvoorbeeld gebruikt om zoekopdrachten of deelnameformulieren automatisch in te vullen.

Weigeren en verwijderen van cookies

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens een volgend gebruik van Circulaire Kennis geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daarnaast kan je de cookies die bij gebruik van Circulaire Kennis worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kan je ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op jouw browser. Hier staat per browser uitgelegd hoe je geplaatste cookies kunt verwijderen.

Als je cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van Circulaire Kennis of dat je geen toegang heeft tot (onderdelen van) Circulaire Kennis.

Let op: het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die we eventueel op basis van de door haar geplaatste cookies verwerken, is ons Privacy Statement van toepassing.

Wijziging van Privacy- en Cookie Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookie Statement. Elke aanpassing publiceren wij op deze pagina.

Vragen?

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en onze verwerker dan kan je deze stellen via info@circulairekennis.nl.

×