Zoeken

106 resultaten

Klimmen op de R-ladder met UPV

Systemen van Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) kunnen worden ingezet om hoogwaardigere vormen van circulariteit na te streven

Gepubliceerd
Organisatie
Copper8, Rebel
Auteur(s)
C. van Oppen, J. Vink, M. Polet

Richtlijn AEEA 2012 (WEEE Directive)

De richtlijn betreffende Afgedankte Elektrische & Elektronische Apparatuur (AEEA) is vastgesteld door de Europese Unie en heeft als doel bij te dragen tot duurzame productie en consumptie

Gepubliceerd
Organisatie
Europese Unie
Auteur(s)
Official Journal of the European Union

Regeling AEEA

De Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) dient ter implementatie van richtlijn nr. 2012/19/EU.

Gepubliceerd
Organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Auteur(s)
Staatscourant

De Nederlandse AEEA-stromen 2020

De op de markt gebrachte elektrische en elektronische apparatuur en de afvalstromen die daaruit voortgekomen zijn tussen 2010 en 2018 in Nederland.

Gepubliceerd
Organisatie
Vereniging NVMP, Wecycle, Stichting OPEN, Unitar, UNU-VIE SCYCLE, FFACT
Auteur(s)
C.P. Baldé, S. van den Brink, V. Forti, A. van der Schalk, F. Hopstaken

Inzamelen als uitdaging

Onderzoek naar de efficiëntie en effectiviteit van het bestaande AEEA-uitvoeringsinstrumentarium en wat daar mogelijk aan ontbreekt.

Gepubliceerd
Organisatie
Stichting OPEN
Auteur(s)
J. Jonker

De Wereldwijde E-waste Monitor 2020

De Wereldwijde E-waste Monitor 2020 maakt de e-waste uitdaging toegankelijk voor het publiek en bespreekt hoe een circulaire economie en een duurzame samenleving te creëren.

Gepubliceerd
Organisatie
UNITAR, ISWA, ITU, UNU-VIE SCYCLE
Auteur(s)
V. Forti, C. P. Baldé, R. Kuehr, G. Bel

Transitieplan Elektrische Huishoudelijke Apparatuur

Dit transitieplan creëert een concreet plan aan de hand van verschillende thema's om te komen tot een volledig circulaire branche voor elektrische huishoudelijke apparatuur

Gepubliceerd
Organisatie
Transitieagenda Consumptiegoederen; APPLIA; Het Groene Brein
Auteur(s)
Transitieagenda Consumptiegoederen

Op weg naar een veilige circulaire economie

In een circulaire economie blijven zorgwekkende grondstoffen in omloop. Deze rapportage omschrijft hoe een circulaire economie op een veilige manier na te streven is.

Gepubliceerd
Organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Auteur(s)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Vermeden CO2 uitstoot door e-waste verwerking in 2020

Een berekening van de vermeden broeikasgassen door verwerking van e-waste in 2020 en een vergelijking met voorgaande jaren

Gepubliceerd
Organisatie
PRé Sustainability; Stichting OPEN
Auteur(s)
L. Schumacher, L. Golsteijn

AVV Monitoringsrapportage 2021

Een rapportage over alle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) in Nederland in 2021, namens alle producenten, door Stichting OPEN

Gepubliceerd
Organisatie
Stichting OPEN
Auteur(s)
Stichting OPEN

Onderzoek naar het afdankgedrag van consumenten bij elektrische apparaten

Hoe en waar willen Nederlandse consumenten het liefst hun elektrische apparaten afdanken en zo hun bijdrage leveren aan de circulaire economie

Gepubliceerd
Organisatie
FFACT, Stichting OPEN
Auteur(s)
FFACT

Milieustraat van de toekomst

Hoe de milieustraten van vandaag aangepast kunnen worden om te passen in de circulaire economie van morgen

Gepubliceerd
Organisatie
Rijkswaterstaat, Modulo milieustraten
Auteur(s)
M. van Wickeren, D. van Niekerk, R. Merkx

Verkenning Nederlandse reparatie-infrastructuur

Een onderzoek naar de huidige reparatie-infrastructuur in Nederland en hoe deze verbeterd kan worden

Gepubliceerd
Organisatie
Rebel; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Auteur(s)
M. Kort, J. Vink, J. van Rijn

Diepgaand onderzoek naar de AEEA-inzamelpercentages en -doelen

Een meting van de AEEA inzameldoelen, AEEA-stromen en van de impact van de nationale toepassing van de AEEA-wetgeving

Gepubliceerd
Organisatie
UNITAR, UNU-VIE SCYCLE
Auteur(s)
C.P. Baldé, M. Wagner, G. Iattoni, R. Kuehr

Export voor hergebruik in Nederland

Een overzicht van de methoden voor en hoeveelheden van export ten behoeve van hergebruik in Nederland

Gepubliceerd
Organisatie
UNITAR, UNU-VIE SCYCLE
Auteur(s)
C.P. Baldé, S. Van den Brink

Milieustraten en de circulaire economie

Hoe de positie en bijdrage van milieustraten aan de transitie naar een circulaire economie vergroot kunnen worden

Gepubliceerd
Organisatie
Witteveen+Bos; Rijkswaterstaat
Auteur(s)
mw. ing. M.M.M. de Kok, J.R. van den Acker MSc

Gebromeerde brandvertragers in afgedankte elektrische apparatuur

Grenswaarden voor gebromeerde brandvertragers, hoe ze gemeten kunnen worden en bovenal hoe men kan voorkomen dat schadelijke gebromeerde brandvertragers vrijkomen

Gepubliceerd
Organisatie
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Auteur(s)
M.H. Broekman

Stroomschema afgedankte apparatuur en Cenelec

Hulpmiddel om te bepalen of een (afgedankt) elektrisch of elektronisch apparaat volgens Cenelec verwerkt moet worden.

Gepubliceerd
Organisatie
Inspectie Leefomgeving en Transport
Auteur(s)
Inspectie Leefomgeving en Transport

De Europese Green Deal

De Europese Green Deal hernieuwt de inzet van de Commissie om klimaat- en milieu-uitdagingen aan te pakken en beschouwt dit als de bepalende taak van deze generatie

Gepubliceerd
Organisatie
Europese Unie
Auteur(s)
Europese Commissie

Rapportage Nationaal (W)EEE Register

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

Gepubliceerd
Organisatie
Nationaal (W)EEE Register (NWR)
Auteur(s)
Nationaal (W)EEE Register (NWR)