Zoeken

207 resultaten

Monitoring van circulariteitsstrategieën

Rapport met uitgangspunten, achtergronden, toepassingen en voorbeelden van circulariteitsstrategieën en de R-ladder

Gepubliceerd
Organisatie
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Auteur(s)
M. Kishna, A. G. Prins

Benchmark gemeenten

Benchmark met een rangschikking van alle Nederlandse gemeenten op basis van het aantal kilogram ingezameld elektrisch afval per persoon

Gepubliceerd
Organisatie
Stichting OPEN
Auteur(s)

Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 2020

Het besluit bevat regels voor een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor het beheer van afvalstoffen

Gepubliceerd
Organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Auteur(s)
Rijksoverheid

Kosten en opbrengsten bij recycling van zonnepanelen

Hoe het huidige recycling-proces van zonnepanelen eruitziet, en of dit een duurzame praktijk is in de toekomst

Gepubliceerd
Organisatie
TNO, Stichting OPEN
Auteur(s)
M. Späth, S. Wieclawska, P. Sommeling, F. Lenzmann

Circulaire batterijen voor de toekomst

Deze brochure onderzoekt de huidige status en toekomstige mogelijkheden voor circulariteit in de gehele batterijwaardeketen in Nederland en daarbuiten.

Gepubliceerd
Organisatie
TU Delft, Holland Circulair Hotspot, ARN, Natuur en Milieu, BatteryNL
Auteur(s)
S. Abrahami, E. Gervasi, J. Kes, F. Plaisier, M. Wagemaker

Bezitsmeting elektrische en elektronische apparaten bij huishoudens

In opdracht van Stichting OPEN heeft Ffact onderzoek gedaan naar het bezit van apparaten in huishoudens.

Gepubliceerd
Organisatie
Stichting OPEN, Ffact, Motivaction
Auteur(s)
J. Hopstaken & M. van der Maesen

Weg van de wegwerpmaatschappij

In dit advies kijkt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar manieren waarop de wegwerptrend in onze economie kan worden gekeerd.

Gepubliceerd
Organisatie
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Auteur(s)

Reparatie in de circulaire economie

In deze whitepaper staat steeds de vraag centraal: hoe en onder welke voorwaarden kan reparatie bijdragen aan een circulaire economie? Waar liggen kansen en uitdagingen?

Gepubliceerd
Organisatie
Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability en de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft
Auteur(s)

Evaluatie retourpremie koelvries apparatuur

Dit rapport bevat de uitgangspunten, bereikte resultaten, conclusies en aanbevelingen van de koelvries retourpremieactie van Stichting OPEN.

Gepubliceerd
Organisatie
Stichting OPEN
Auteur(s)
R.J.J. Eijsbouts

Het versnellen van de circulaire economie in Europa

Analyse van de vorderingen die de EU heeft gemaakt in de overgang naar een meer circulaire economie

Gepubliceerd
Organisatie
European Environment Agency
Auteur(s)

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023

In het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie wordt vanuit transitieagenda’s uitvoering gegeven aan activiteiten die leiden tot een circulair Nederland in 2050

Gepubliceerd
Organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Auteur(s)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rode Draden 2024

De Rode Draden-notitie beschrijft ieder jaar de grootste belemmeringen die bedrijven ervaren bij circulair ondernemen.

Gepubliceerd
Organisatie
Versnellingshuis Nederland Circulair!
Auteur(s)
A. Heideveld, F. van den Elsaker
Gepubliceerd
Organisatie
Transitieagenda Circulaire Economie
Auteur(s)
Transitieteam Consumptiegoederen

Rapportage Nationaal (W)EEE Register

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

Gepubliceerd
Organisatie
Nationaal (W)EEE Register (NWR)
Auteur(s)
Nationaal (W)EEE Register (NWR)

Grondstoffenhonger duurzaam stillen

Rapport met strategieën voor het op duurzame wijze voldoende grondstoffen veilig stellen voor onze economie.

Gepubliceerd
Organisatie
Rathenau Instituut
Auteur(s)
A. Krom, A. van Waes, R. van Est, F. Brom

Verkenning verplichting verkoop gebruikte goederen

Onderzoek naar de mogelijkheid om retailers te verplichten een steeds groter aandeel tweedehands producten aan te bieden

Gepubliceerd
Organisatie
Copper8, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Auteur(s)
G. Aartsma, L. Jansen, J. van Muiswinkel, C. van Oppen

Circulaire economie voor een sterk en onafhankelijk Nederland

In deze brief zetten Natuur en Milieu, FME, VNCI, VNO-NCW, MKB-Nederland de kansen die een nieuwe circulaire economie biedt uiteen.

Gepubliceerd
Organisatie
Natuur en Milieu, FME, VNCI, VNO-NCW, MKB-Nederland
Auteur(s)

De Europese Green Deal

De Europese Green Deal hernieuwt de inzet van de Commissie om klimaat- en milieu-uitdagingen aan te pakken en beschouwt dit als de bepalende taak van deze generatie

Gepubliceerd
Organisatie
Europese Unie
Auteur(s)
Europese Commissie

Stroomschema afgedankte apparatuur en Cenelec

Hulpmiddel om te bepalen of een (afgedankt) elektrisch of elektronisch apparaat volgens Cenelec verwerkt moet worden.

Gepubliceerd
Organisatie
Inspectie Leefomgeving en Transport
Auteur(s)
Inspectie Leefomgeving en Transport

Het landschap van circulaire elektronica richting 2035

Een overzicht van verschillende ontwikkelingen die waarschijnlijk van invloed zullen zijn op het landschap van circulaire elektronica in 2035

Gepubliceerd
Organisatie
Kairos Future, Circular Electronics Initiative, Dell Technologies
Auteur(s)
×