E-waste in de Metropoolregio Amsterdam

Een verkenning van de e-waste keten en toekomstige logistieke scenario’s

Dit project heeft als doel de verkenning van de potentie van inzameling van e-waste via retoursystemen, gebruikmakend van bestaande logistieke structuren en infrastructuur. De bevindingen van deze verkenning vormen een opmaat voor een uitgebreidere rapportage in een vervolgproject.

De volgende subdoelen zijn gesteld om inzicht te verkrijgen in de bestaande e-waste keten:

  • Analyse van de huidige e-waste stromen en verwerkingsmethoden
  • Mapping van stakeholders over de gehele keten
  • Analyse van kansen en obstakels
  • Het schetsen van contouren voor mogelijke scenario’s die verder uitgewerkt kunnen worden in toekomstig outlook-onderzoek.

In dit rapport wordt o.a. beschreven: context en resultaten van de materiaalstroomanalyse, stakeholders betrokken bij de (A)EEA keten, uitlichten van de (A)EEA keten vanaf de gebruiksfase tot en met het hergebruik, geïdentificeerde problemen en barrières
in de huidige keten en tot slot brede scenario’s voor de toekomstige organisatie van de (A)EEA keten.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: AEEA

Andere relevante publicaties

E-waste in het Verenigd Koninkrijk

Dit rapport beschrijft hoe elektrische apparaten in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt en weggedaan.

De Wereldwijde E-waste Monitor 2024

De wereldwijde e-waste monitor is het meest actuele overzicht van wereldwijde e-waste gegevens, statistieken en vooruitgang in beleid en regulering.

Bezit tv’s in 2020 & circulaire economie

In dit onderzoek is onderzocht hoeveel en wat voor TV's er in de Nederlandse huishoudens aanwezig zijn in 2020 en hoe mensen aankijken tegen de circulaire economie.

×