Disclaimer

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan het beheer en onderhoud van deze website en de publicaties die erop zijn geplaatst. Toch bestaat de mogelijkheid dat de informatie na verloop van tijd niet meer juist is en/of de publicaties verouderd zijn of om een andere reden niet meer voldoen aan de vereisten van het Kenniscentrum Circulaire Kennis. Aan de inhoud van de website kunnen daarom dan ook geen rechten worden ontleend.

Mocht je toch onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het zeer op prijs als je een e-mail stuurt naar info@circulairekennis.nl.

Aansprakelijkheid

Stichting OPEN is niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en/of publicaties. Enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie, programmatuur en/of publicaties op deze site.

Het geheel of gedeeltelijk opslaan, aanpassen, kopiëren, publiceren of op een andere wijze gebruiken van de op deze site opgenomen informatie, geluids-, beeld- en videomateriaal, programmatuur en/of publicaties, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik is verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting OPEN en/of de eigenaar van de auteursrechten van de publicatie.

Alle rechten ten aanzien van de website en de daarop gepubliceerde publicaties zijn voorbehouden aan Stichting OPEN ofwel aan de eigenaren van de publicaties.

Alle informatie, beeldmateriaal en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kunnen wij zonder voorafgaande mededeling wijzigen of verwijderen, tenzij anders vermeldt. De mogelijkheid voor verwijdering geldt eveneens voor op de website geplaatste publicaties.

Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.

×