Kennispartners

APPLiA

APPLiA Nederland is een industriebrede spreekbuis richting stakeholders en media en behartigt de belangen van leveranciers en producenten van elektrische huishoudelijke apparaten.

Logo Bebat

Bebat

Bebat geeft al 25 jaar alle gebruikte batterijen in België een nieuw leven, door ze in te zamelen, te sorteren en te recycleren.

Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN)

Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) behartigt de belangen van kringlooporganisaties die zich inzetten voor een circulaire economie en inclusieve samenleving. Zij onderscheiden zich binnen de branche d.m.v. het Keurmerk Kringloop Nederland.

Circonnect

Kennisinstellingen, brancheverenigingen, de ontwerpsector, regioversnellers en overheidsorganisaties bundelen de krachten in het kennisplatform CIRCONNECT. Zij maken bestaande kennis en ervaringen op het gebied van circulair ontwerpen breed toegankelijk en ontwikkelen samen nieuwe kennis.

Coolrec

Coolrec is een dochteronderneming van Renewi en gespecialiseerd in de mechanische verwerking van e-waste (AEEA) en is in de EU marktleider in de verwerking van koel-vries toestellen en plastics uit e-waste.

CORE

CORE is een studententeam en startup van de TU/e, Avans, TiU en Fontys, gefocust op het versnellen van de circulaire economie.

DNV

DNV is een onafhankelijke dienstverlener op het gebied van risicobeheersing en is ‘s werelds leidende certificeringsinstelling op het gebied van risicomanagement en kwaliteitszorg, actief in meer dan 100 landen.

FFact

FFact adviseert en ontwikkelt producentensystemen, waarmee producenten kunnen aantonen dat ze doelen op het gebied van duurzaamheid hebben behaald.

FIAR

Fiar is de brancheorganisatie voor producenten/importeurs van imaging, tv, & audio, ofwel consumer electronics. FIAR informeert deelnemers over actuele en relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, markttrends en producenten- verantwoordelijkheid. Ook behartigt FIAR de belangen van producenten/importeurs. Dit alles om de branche te ondersteunen.

HKS The Metal Company

HKS is een bedrijf met al meer dan 100 jaar ervaring op het gebied van recyclen van elektronica en metalen in de ruimste zin van het woord.

Hogeschool Saxion

Hogeschool Saxion is een onderwijs- en kennisinstelling voor hoger beroepsonderwijs met vestigingen in Enschede, Deventer en Apeldoorn in Nederland.

Holland Recycling

Holland Recycling is specialist in Recycling, Re-use en Datavernietiging. Zij zijn een volledig gecertificeerd recyclingbedrijf dat zich volledig heeft gericht op de verwerking van e-waste.

Jacomij Electronics Recycling

Jacomij Electronics Recycling is gespecialiseerd in de hoogwaardige verwerking en recycling van elektronica afval en Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) waarbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk recyclingpercentage

Knowwaste

“Know waste to no waste” is het motto van Knowwaste. Samen met andere afval-specialisten verzamelt Knowwaste informatie over afval en recycling.

LightRec

Stichting LightRec vertegenwoordigd de producenten van lampen en verlichtingsproducenten als hun belangenbehartiger in het kader van hun producentenverantwoordelijkheid.

Motivaction

Motivaction is het grootste onafhankelijke insights- en marktonderzoekbureau van Nederland.

NWR

Het Nationaal (W)EEE Register (NWR) is aangewezen door de overheid om de taken in te richten die voortkomen uit de registratie- en rapportageplicht in de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn).

Partners for Innovation

Partners for Innovation adviseert en ontwikkelt projecten voor duurzame innovatie met de focus op circulaire economie, hernieuwbare energie en duurzaam landgebruik.

PreZero

PreZero is een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn ze hier al jaren actief, net als in het buitenland. PreZero haalt afval op en maakt er nieuwe grondstoffen van.

PV CYCLE

PV CYCLE is Europese organisatie met nationale producenten collectieven voor fotovoltaïsche zonnepanelen in landen zoals Duitsland, Italië, België en het Verenigd Koninkrijk. De organisatie is opgericht in 2007 als een vrijwillig terugnamecollectief en biedt sinds 2014 WEEE-compliance oplossingen aan voor zonnepanelen in de Europese Unie.

Rebel

Rebel is een impact- en data-gedreven advieskantoor dat gespecialiseerd is in publiek-private samenwerking en werkt aan verschillende onderwerpen, zoals de circulaire economie.

Riwald

Riwald Recycling heeft een spilfunctie als leverancier in de circulaire keten van duurzaam materiaalgebruik wereldwijd en recyclet daarnaast jaarlijks honderdduizenden tonnages aan afvalmaterialen.

SMR

Stichting Metalektro Recycling, SMR, heeft als doel om op effectieve en efficiënte wijze de inzameldoelstelling van ten minste 65% te behalen voor alle bedrijven die elektrische en elektronische apparaten op de Nederlandse markt zetten.

SVEG

Stichting Verantwoord Recyclen van Elektrische Gereedschappen, SVEG, heeft als doel om op effectieve en efficiënte wijze de inzameldoelstelling te behalen voor alle bedrijven die elektrische en elektronische apparaten op de Nederlandse markt zetten.

UNITAR Scycle

SCYCLE leidt de wereldwijde discussie over e-waste en bevordert duurzame strategieën voor het beheer van e-waste op basis van een ‘levenscyclusdenken’.

Wageningen University & Research (WUR)

WUR is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting Wageningen Research. De WUR houdt zich onder andere bezig met Environmental Technology (ETE). ETE Biorecovery richt zich op het milieu vriendelijk terugwinnen van nutriënten en metalen uit water en afval/grondstoffen.

Wastepoint Afvalbeheer

WastePoint is al sinds 2004 onafhankelijk specialist in het inzamelen en verwerken van afval. Zij nemen afval van verschillende partijen in beheer, begeleiden bij het verkrijgen van ontheffingen of vergunningen en verzorgen de verwerking. Ook adviseren zij op het gebied van afvalbeheer.

Waterschoot Recycling

Waterschoot Recycling is al 11 jaar actief in het verwerken van e-waste. Hun specialiteit ligt in het gebied van re-use en de verwerking van batterijhoudend materiaal.

Witteveen+Bos

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau dat werkt aan projecten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. In alle projecten staat maximale waardecreatie centraal waarbij gezocht wordt naar duurzame oplossingen voor de maatschappij.

ZRN

Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN) behartigt de belangen van de solar sector binnen Stichting OPEN. ZRN levert een bestuurder aan Stichting OPEN die zonnepanelen in zijn portefeuille heeft. Die bestuurder wordt geadviseerd door ZRN.

Kennispartner worden

×