De Wereldwijde E-waste Monitor 2024

Een naslagwerk voor beleidsmakers en de industrie, die laat zien waar we staan met de wereldwijde uitdaging van e-waste

De wereld maakt een aanzienlijke elektrificatie door, inclusief een digitale transformatie, waarbij technologieën diepgaand veranderen hoe we leven, werken, leren, socializen en zaken doen. Veel mensen bezitten en gebruiken meerdere elektronische apparaten, en de toenemende verbondenheid van stedelijke en afgelegen gebieden heeft geleid tot een toename van het aantal apparaten en objecten die verbonden zijn met het internet.

Deze groei heeft geleid tot een gelijktijdige toename van de hoeveelheid elektrische en elektronische apparaten (EEA) en e-waste. Wanneer EEA wordt afgedankt, genereert het een afvalstroom die zowel gevaarlijke als waardevolle materialen bevat, gezamenlijk bekend als e-waste, of afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). De Wereldwijde E-waste Monitor is sinds 2014 de belangrijkste bron van rapportage over dit urgente probleem. Het biedt het meest actuele overzicht van wereldwijde e-waste gegevens, statistieken en vooruitgang in beleid en regulering. Het geeft ook een blik op wat de toekomst brengt als dingen veranderen of hetzelfde blijven.

In 2022 werd wereldwijd een record van 62 miljard kg e-waste gegenereerd. 22,3 procent van deze e-waste massa werd gedocumenteerd als formeel ingezameld en gerecycled op een milieuvriendelijke manier. In 2010 genereerde de wereld 34 miljard kg e-waste, een hoeveelheid die sindsdien jaarlijks is toegenomen met een gemiddelde van 2,3 miljard kg. De gedocumenteerde formele inzamelings- en recyclingsnelheid is ook toegenomen, groeiend van 8 miljard kg in 2010 met een gemiddelde snelheid van 0,5 miljard kg per jaar tot 13,8 miljard kg in 2022.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: AEEA

Andere relevante publicaties

E-waste in het Verenigd Koninkrijk

Dit rapport beschrijft hoe elektrische apparaten in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt en weggedaan.

E-waste in de Metropoolregio Amsterdam

Een verkenning van de e-waste keten en toekomstige logistieke scenario's

Bezit tv’s in 2020 & circulaire economie

In dit onderzoek is onderzocht hoeveel en wat voor TV's er in de Nederlandse huishoudens aanwezig zijn in 2020 en hoe mensen aankijken tegen de circulaire economie.

×