Over kenniscentrum Circulaire Kennis

Over kenniscentrum Circulaire Kennis

Achtergrond

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Daarvoor moeten de nodige stappen worden gezet. Het langdurig gebruik van elektrische en elektronische apparaten én goede afwikkeling van het verwerkingsproces nadat deze zijn afgedankt is hierin cruciaal.

Door kwalitatief hoogwaardige inzameling en recycling van e-waste en batterijen krijgen grondstoffen een tweede (of langer) leven. Levensduurverlenging van apparaten of onderdelen leidt aantoonbaar tot vermindering van de afvalberg. Naast recycling zijn er meer circulaire stappen te zetten, zoals reparatie en refurbishment.

De rol van kenniscentrum Circulaire Kennis

Er is behoefte aan objectieve informatie, kennisontwikkeling en kennisdeling over e-waste, batterijen en een circulaire economie die voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Verschillende organisaties beschikken weliswaar over uiteenlopende soorten data, maar er ontbrak een centrale plek waar objectieve informatie verzameld werd en beschikbaar gesteld werd voor belanghebbenden. Een onafhankelijk kenniscentrum is onmisbaar in de duurzame kennisopbouw over e-waste en monitoring van de transitie naar een circulaire economie. Overigens helpt een kenniscentrum ook bij het in beeld brengen van kennislacunes die moeten worden weggewerkt door middel van nieuw onderzoek, experimenten en innovaties.

Oprichting

Stichting OPEN (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland) heeft het initiatief genomen voor de oprichting van dit kenniscentrum. Het kenniscentrum wordt dan ook mogelijk gemaakt door Stichting OPEN.

Onderwerpen

Deze site zal voornamelijk kennis over elektrische apparaten, e-waste, batterijen en de transitie naar de circulaire economie delen. Om de onafhankelijkheid te borgen worden slechts beperkte inzendcriteria toegepast. De focus ligt op feiten en onderzoeken over e-waste en batterijen, in de volle breedte, dus inclusief bijvoorbeeld informatie over design voor recycling, die vooral relevant zijn voor Nederland.

Onafhankelijkheid

Het kenniscentrum heeft geen winstoogmerk en handelt vanuit een maatschappelijk belang. Het kenniscentrum wil transparant en laagdrempelig werken door volledige ontsluiting van alle feitelijke informatie en onderzoek. Het kenniscentrum werkt samen met onafhankelijke instanties zoals universiteiten. Om praktische redenen wordt het kenniscentrum in eerste instantie gefaciliteerd door Stichting OPEN, maar in overleg met belanghebbenden wordt gekeken naar de beste constructie om onafhankelijkheid te waarborgen.

Toekomst

Onze eerste prioriteit is om dit kenniscentrum zo op te zetten dat het een betrouwbare, complete bron van informatie wordt voor iedereen die meer wil weten over circulaire economie van elektronica, e-waste en batterijen. Ons wensbeeld voor de toekomst is om dit uit te bouwen.

Voeg jouw publicatie toe aan de kennisbank

Heb jij een publicatie* die bijdraagt aan kennis over circulaire economie, elektrische apparaten of e-waste? Meld deze dan aan bij het kenniscentrum!

Publicatie aanmelden

*Hiervoor gelden criteria. Lees hier meer over de inzendcriteria.

×