Over het platform Circulaire Kennis

Over het platform Circulaire Kennis

Achtergrond

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Daarvoor moeten de nodige stappen worden gezet. Het langdurig gebruik van elektrische en elektronische apparaten én goede afwikkeling van het verwerkingsproces nadat deze zijn afgedankt is hierin cruciaal.

Door kwalitatief hoogwaardige inzameling en recycling van e-waste en batterijen krijgen grondstoffen een tweede (of langer) leven. Levensduurverlenging van apparaten of onderdelen leidt aantoonbaar tot vermindering van de afvalberg. Naast recycling zijn er meer circulaire stappen te zetten, zoals reparatie en refurbishment.

De rol van het platform Circulaire Kennis

Er is behoefte aan objectieve informatie, kennisontwikkeling en kennisdeling over e-waste, batterijen en een circulaire economie die voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Verschillende organisaties beschikken weliswaar over uiteenlopende soorten data, maar er ontbrak een centrale plek waar objectieve informatie verzameld werd en beschikbaar gesteld werd voor belanghebbenden. Een kennisplatform is onmisbaar in de duurzame kennisopbouw over e-waste en monitoring van de transitie naar een circulaire economie. Overigens helpt een kennisplatform ook bij het in beeld brengen van kennislacunes die moeten worden weggewerkt door middel van nieuw onderzoek, experimenten en innovaties.

Oprichting

Stichting OPEN (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland) heeft het initiatief genomen voor de oprichting van dit kennisplatform. Circulaire Kennis wordt dan ook mogelijk gemaakt door Stichting OPEN.

Onderwerpen

Dit platform deelt voornamelijk kennis over elektrische apparaten, e-waste, batterijen en de transitie naar de circulaire economie. Om de onafhankelijkheid te borgen worden slechts beperkte inzendcriteria toegepast. De focus ligt op feiten en onderzoeken over e-waste en batterijen, in de volle breedte, dus inclusief bijvoorbeeld informatie over design voor recycling, die vooral relevant zijn voor Nederland.

Onafhankelijkheid

Het kennisplatform heeft geen winstoogmerk en handelt vanuit een maatschappelijk belang. Het kennisplatform wil transparant en laagdrempelig werken door volledige ontsluiting van alle feitelijke informatie en onderzoek. Circulaire Kennis werkt samen met onafhankelijke instanties zoals universiteiten.

Voeg jouw publicatie toe aan de kennisbank

Heb jij een publicatie* die bijdraagt aan kennis over circulaire economie, elektrische apparaten of e-waste? Meld deze dan aan bij het kenniscentrum!

Publicatie aanmelden

*Hiervoor gelden criteria. Lees hier meer over de inzendcriteria.

×