Een wereldwijde blik op e-waste recycling

Elektronisch afval (e-waste) is een van de relatief snel groeiende vaste afvalstromen, met een jaarlijkse groeipercentage van 3% tot 5%. Hoewel er internationale beleidsmaatregelen zijn opgesteld om het wereldwijde transport van gevaarlijk afval beter te beperken, heeft het bestaan van illegale handel en “informele” recycling de wereldwijde recycling van e-waste verslechterd. Op dit moment dumpen bewoners in veel laaginkomensgebieden nog steeds illegaal e-waste om er winst uit te halen. De giftige en schadelijke stoffen die hierbij vrijkomen, hebben invloed op het wereldwijde ecologische milieu.

Deze review biedt een systematisch overzicht van de status quo van e-waste recycling wereldwijd. E-waste wordt ingedeeld in een kader, gegroepeerd op basis van producttype, hoeveelheid, samenstelling, milieugezondheidsrisico’s en wereldwijde impact. Beheersmaatregelen, wetgevende beleidsmaatregelen, huidige verwijdering en transport worden samengevat op internationaal, regionaal en nationaal niveau, waarbij de status en uitdagingen van e-waste verzameling en verwijdering worden ge├»llustreerd. Technieken zoals fysieke demontage, componentenrecycling, metaalextractie en hergebruik van niet-metalen materialen worden beschreven, die op lange termijn impact kunnen hebben op het ecosysteem. We pleiten ervoor dat de wereldwijde duurzame recycling van e-waste wordt ondersteund door regionale samenwerking, wetgevend beheer, technologieontwikkeling en milieuvriendelijk ontwerp.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Zero waste cities of the future

Research about how cities can be designed in a way that helps citizens reduce waste.

Reuse by consumers in the Netherlands

This report describes how the number of pieces and mass reuse by consumers was determined for the years 2021 and 2022.

Dutch Battery Flows Monitor 2020

This report delivers a baseline study for the portable battery waste flows for the year 2019

×