Een wereldwijde blik op e-waste recycling

Elektronisch afval (e-waste) is een van de relatief snel groeiende vaste afvalstromen, met een jaarlijkse groeipercentage van 3% tot 5%. Hoewel er internationale beleidsmaatregelen zijn opgesteld om het wereldwijde transport van gevaarlijk afval beter te beperken, heeft het bestaan van illegale handel en “informele” recycling de wereldwijde recycling van e-waste verslechterd. Op dit moment dumpen bewoners in veel laaginkomensgebieden nog steeds illegaal e-waste om er winst uit te halen. De giftige en schadelijke stoffen die hierbij vrijkomen, hebben invloed op het wereldwijde ecologische milieu.

Deze review biedt een systematisch overzicht van de status quo van e-waste recycling wereldwijd. E-waste wordt ingedeeld in een kader, gegroepeerd op basis van producttype, hoeveelheid, samenstelling, milieugezondheidsrisico’s en wereldwijde impact. Beheersmaatregelen, wetgevende beleidsmaatregelen, huidige verwijdering en transport worden samengevat op internationaal, regionaal en nationaal niveau, waarbij de status en uitdagingen van e-waste verzameling en verwijdering worden ge├»llustreerd. Technieken zoals fysieke demontage, componentenrecycling, metaalextractie en hergebruik van niet-metalen materialen worden beschreven, die op lange termijn impact kunnen hebben op het ecosysteem. We pleiten ervoor dat de wereldwijde duurzame recycling van e-waste wordt ondersteund door regionale samenwerking, wetgevend beheer, technologieontwikkeling en milieuvriendelijk ontwerp.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation