Een wereldwijde blik op e-waste recycling

Elektronisch afval (e-waste) is een van de relatief snel groeiende vaste afvalstromen, met een jaarlijkse groeipercentage van 3% tot 5%. Hoewel er internationale beleidsmaatregelen zijn opgesteld om het wereldwijde transport van gevaarlijk afval beter te beperken, heeft het bestaan van illegale handel en “informele” recycling de wereldwijde recycling van e-waste verslechterd. Op dit moment dumpen bewoners in veel laaginkomensgebieden nog steeds illegaal e-waste om er winst uit te halen. De giftige en schadelijke stoffen die hierbij vrijkomen, hebben invloed op het wereldwijde ecologische milieu.

Deze review biedt een systematisch overzicht van de status quo van e-waste recycling wereldwijd. E-waste wordt ingedeeld in een kader, gegroepeerd op basis van producttype, hoeveelheid, samenstelling, milieugezondheidsrisico’s en wereldwijde impact. Beheersmaatregelen, wetgevende beleidsmaatregelen, huidige verwijdering en transport worden samengevat op internationaal, regionaal en nationaal niveau, waarbij de status en uitdagingen van e-waste verzameling en verwijdering worden geïllustreerd. Technieken zoals fysieke demontage, componentenrecycling, metaalextractie en hergebruik van niet-metalen materialen worden beschreven, die op lange termijn impact kunnen hebben op het ecosysteem. We pleiten ervoor dat de wereldwijde duurzame recycling van e-waste wordt ondersteund door regionale samenwerking, wetgevend beheer, technologieontwikkeling en milieuvriendelijk ontwerp.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Recycling van zonnepanelen

Onderzoek naar de verschillende mogelijkheden om zonnepanelen te recyclen

Rapport circulaire steden 2024

Overzicht van de strategieën en acties van circulaire initiatieven in Europese steden

Manifest voor een Europese Wet Circulair Materiaalgebruik

Manifest van de FEAD waarin een Wet Circulair Materiaalgebruik wordt voorgesteld

×