The Landscape of Circular Electronics Towards 2035

Consumer behavior

The publications under this theme take a close look at consumer behaviour. This theme includes how consumers deal with their (waste) electrical and electronic equipment within the context of a circular economy.

63 research articles in 'Consumer behavior'

The Landscape of Circular Electronics Towards 2035

An overview of various developments that will likely influence the landscape in which circular electronics will be embedded by 2035

Zero waste cities of the future

Research about how cities can be designed in a way that helps citizens reduce waste.

Reuse by consumers in the Netherlands

This report describes how the number of pieces and mass reuse by consumers was determined for the years 2021 and 2022.

Dutch Battery Flows Monitor 2020

This report delivers a baseline study for the portable battery waste flows for the year 2019

Ownership and disposal of TVs in Dutch households

This study examined the number of TVs present in Dutch households and how many were discarded in 2017.

The Dutch WEEE Flows 2012

The aim of this research is to provide a factual basis for the WEEE recast collection target definition in the Netherlands and to provide a more detailed and complete quantitative assessment of the WEEE flows

Sales, use, and discarded electronic and electrical equipment.

Data on sales, use, and discarded EEE from 1995-2022 from the Environmental Data Compendium

The socioeconomic gap in e-waste

This research focuses on the socioeconomic factors influencing the amount of e-waste in 27 European Union countries between.

Repair and refurbishment of electrical and electronic equipment

This study looked at how many electrical and electronic devices are repaired and refurbished.

From right to repair to willingness to repair

This study looks at what prevents consumers from repairing their products.

Evaluation return premium refrigerating and freezing equipment

This report includes the principles, achieved results, conclusions, and recommendations of refrigerating and freezing equipment return premium initiative by Stichting OPEN.

Repair in the circular economy

This white paper is a collection of interviews with scientists from Leiden University, TU Delft, Erasmus University Rotterdam and Rotterdam University of Applied Sciences

Limited collection and recycling problems in Europe

A comparison of different causes for the limited collection and recycling problems of e-waste in Europe

Universal charger in the EU

The EU wants to promote the use of universal chargers for mobile phones and other portable electronic devices

Sustainability Sector Index 2023: Concerns about greenwashing

The Sustainability Sector Index 2023: Kantar's global research into consumer sustainability concerns and behavior.

Behavioural Roadmap to Circular Consumption

Transforming consumption and production systems to significantly reduce material footprint

Monitor Sustainable Living 2023

Monitoring sustainable choices and the openness of the Netherlands to sustainable behavior

The potential of solar electric cooking in sub-Saharan Africa

A new cooker called pressurized solar electric cooker (PSEC) may soon enable solar cooking in Africa

Attitude and sentiment of the Dutch towards e-waste

Research into how familiar the Dutch are with e-waste, how they deal with it and why

Measuring the possession of electrical and electronic devices in households

Commissioned by the OPEN Foundation, Ffact has conducted research into the ownership of appliances in households.

Monitor Kringloop Nederland 2022

De Monitor Kringloop Nederland brengt cijfers uit de kringloopbranche in kaart met een focus op circulaire, inclusieve en financiële impact

Verbeterd monitoringskader voor de circulaire economie

Eurostat heeft monitoringskader voor de circulaire economie in de EU herzien, verbeterd en opnieuw gepubliceerd

De race om elektrische-voertuig batterijen te decarboniseren

Hoewel elektrische voertuigen schoon zijn vergt de productie van hun batterijen een hoge CO2-uitstoot, toonaangevende fabrikanten zoeken oplossingen om dit te verminderen

Hoe ‘circulair’ zijn Nederlandse consumenten?

Hoe 'circulair' Nederlandse consumenten zich nu gedragen, in hoeverre zij bereid zijn daarin te groeien en de potentiële milieuwinst van circulair consumeren

Reflectie op het NPCE 2023-2030

In deze notitie reflecteert het PBL op de betekenis van het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) voor de ambitie van het kabinet om in 2050 volledig circulair te zijn

Oplossingen voor de impact van het laden van elektrische voertuigen

Oplossingen voor de groeiende belasting van het lokale elektriciteitsnet door het laden van elektrische voertuigen

De voordelen van duurzamere elektronica

Hoe maatregelen zoals eco-design en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid kunnen helpen om de levensduur van apparaten te verlengen en de impact op het milieu te verminderen

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Beoordeling repareerbaarheid van elektrische en elektronische apparaten

Ontwikkeling van een beoordelingssysteem voor de repareerbaarheid van apparaten op basis van sleutelindicatoren om efficiënter gebruik van materiaal te stimuleren

Gedragsstrategie burgers en circulaire economie

Langetermijnstrategie en operationele aanpak voor circulair gedrag van burgers ten behoeve van de realisatie van Nederland Circulair in 2050

Gebruik en reparatie van wasmachines

Onderzoek onder Nederlanders naar het consumentengedrag bij de aanschaf, het gebruik en het repareren van wasmachines

Urban Mining naar een duurzame toekomst en circulaire economie

Position paper die een beoordeling biedt van de huidge wereldwijde e-waste management systeem, daar aanbevelingen voor doet en eventuele kansen belicht

Gedragsanalyse huishoudelijk afval

Inzicht in het hele proces dat een bewoner doorloopt bij het scheiden van afval, de ‘customer journey’

Elektrisch rijden, personenauto’s en logistiek

TNO en het PBL brengen de ontwikkelingen en onzekerheden op het gebied van elektrisch rijden en de impact die dit kan hebben op het elektriciteitssysteem tot 2030 in kaart

Aankoopgedrag batterij-elektrische voertuigen in Nederland

Inzicht in de toekomst van de overgang naar batterij-elektrische voertuigen aan de hand van marktaandelen en een simulatie van consumptiegedrag

Chinees potentieel voor het verminderen van de vraag naar primair koper

Hoe de “zero waste”-strategieën van China kunnen leiden tot verminderde vraag en gebruik van primair koper en de bijkomende milieueffecten

De Wereldwijde E-waste Stromen Monitor 2022

Een rapport over de (verwachte) groottes van e-waste afvalstromen en verschillende factoren die leiden tot groei

Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023

De Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER 2023) schetst de voortgang van de transitie naar een circulaire economie in Nederland

Onderzoek naar typen consumenten en hun voorkeuren voor E-waste recycling

Hoe economische prikkel in de vorm van een puntensysteem consumenten milieubewuster kan maken bij het weggooien van hun e-waste

Internet Afval

Position paper over de impact van internet gerelateerde e-waste en factoren die deze afvalstroom doen vergroten

Update van de AEEA-inzamelpercentages en -doelen

Een update van de AEEA-inzamelpercentages en -doelen, aangevuld met nieuwe statistieken over ‘hamsteren’

Veilig ontworpen. Veilig te repareren.

Veiligheidsrisico’s bij zelf uitgevoerde reparaties van elektrische en elektronische apparaten

Afvalstatistieken – AEEA ingezameld in de EU in 2020

Statistieken over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ingezameld in de EU in 2020

Raken de metalen voor onze smartphones op?

Informatie over en oplossingen voor de oprakende zeldzame metalen nodig voor de productie van smartphones en andere elektronica

Veilige en duurzame zonnepanelen

In deze verkenning heeft het RIVM onderzocht wat mogelijke ongewenste bijeffecten van zonnepanelen kunnen zijn

Het vergroten van het aanbod betaalbare computers

Het dichten van de digitale kloof door het aanbod van betaalbare computers te vergroten aan de hand van beleidsmaatregelen

Oude mobieltjes, laptops en tablets verdwijnen in la of doos op zolder

Rapport over wat er gebeurt met mobieltjes, laptops en tablets van Nederlanders wanneer deze het einde van hun levensduur hebben bereikt

Efficiëntieverbetering en technologiekeuze voor energie in de residentiële sector

Hoe de CO2-uitstoot van de residentiële sector op den duur kan verminderen door verbeterde efficiëntie en technologie

Het ‘Circularity Gap’-rapport NL

Wat de kloof is tussen totale circulariteit en de huidige circulariteit in Nederland en hoe deze gedicht kan worden

Onderzoek naar de duurzaamheidsuitdagingen van digitalisering en internetdatacenters

De impact van internetdatacenters op het milieu, geanalyseerd met behulp van ecologische voetafdrukken op gebied van koolstof, water en landschap

Elektrisch koken op zonne-energie in Afrika

Analyse van de mogelijkheden voor een transitie naar elektrisch koken op zonne-energie in Afrika

Hergebruik – De weinig bestudeerde strategie voor een circulaire economie

De hoeveelheid ‘hergebruik’ in Vlaanderen, de impact ervan en welke barrières en kansen er zijn voor hergebruik

Retouren in e-commerce

Marktverkenning naar de retouruitdaging in e-commerce en hoe ontvankelijk online retailers zijn voor eventuele overheidsinterventies

Evaluatie van de EU Richtlijn AEEA

Bepalen of de Richtlijn AEEA 2012 voldoende actueel is om de milieudoelstellingen te behalen

Onderzoek naar retourmogelijkheden van kleine gadgets in de EU

Hoe kleine afgedankte elektrische en elektronische apparatuur het beste ingezameld en verwerkt kan worden binnen de EU

Een nieuw actieplan voor een circulaire economie

Een plan gericht op het versneld behalen van de doelstelling zoals beschreven in de Europese Green Deal

BKN kringloopbranche 2021

BKN doet onderzoek naar de sociale en ecologische impact van de kringloopbranche in 2021

Circular Economy Implementation Programme 2021-2023

This update gives an overview of circular economy developments and new activities that are being launched

Transition Agenda for Consumer Goods

The Consumer Goods Transition Agenda has been drawn up to realize a circular economy in the Netherlands in the future

Recycling centres and the circular economy

How to increase the position and contribution of recycling centres to the transition to a circular economy

Exploration Dutch repair infrastructure

A study of the current repair infrastructure in the Netherlands and how it can be improved

Research on the disposal behaviour of consumers regarding electrical appliances.

This research focuses on how and where Dutch consumers prefer to discard their various types of electrical appliances.

Transition Plan for Electrical Household Appliances

This transition plan creates a concrete plan based on various themes to achieve a fully circular industry for electrical household appliances

Submit your publication to the Knowledge center

Do you have a publication* that contributes to knowledge about the circular economy, electrical appliances or e-waste? Register it at the knowledge center!

Submit publication

*Criteria apply. Read more about the submission criteria here.

×