Urban Mining naar een duurzame toekomst en circulaire economie

De groeiende behoefte aan slimmere elektrische en elektronische apparatuur (EEA) neemt wereldwijd met het jaar toe en zorgt ervoor dat enorme hoeveelheden verouderde EEA op stortplaatsen belanden. Het milieu en de gezondheid van levende wezens staan op het spel vanwege de niet-duurzame  inzameling, behandeling en verwijdering van afgedankte EEA ofwel e-waste. Met toenemende e-waste ontbreekt het de formele sectoren aan infrastructuur, technologie en expertise die nodig is om de e-waste op een milieuvriendelijke manier in te zamelen en te verwerken. Deze paper is bedoeld om de wereldwijde best practices op het gebied van E-waste management te beschrijven en om de technologiebehoefte uit te lichten. Daarnaast benadrukt deze paper het belang van beleidsimplementatie en maatschappelijk bewustzijn om te komen tot een duurzame en circulaire economie.

Hoewel ongeveer 71% van de wereldbevolking wetgeving wat betreft e-waste heeft opgenomen, is er behoefte aan handhaving en implementatie van een gemeenschappelijk wettelijk kader over de hele wereld. Deze paper legt de kloof uit die is ontstaan tussen de stakeholders en hun kennis over de rollen en verantwoordelijkheden voor legaal beheer van e-waste. Verder licht de paper het gebrek aan bewustzijn over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) en regelingen voor producentenverantwoordelijkheid toe. Ondanks de verschillende geldende wetgevingen veroorzaken tal van illegale praktijken, zoals uitloging van zuur, open verbranding en illegaal storten door de informele sector, schade aan het milieu, de natuurlijke hulpbronnen en de veiligheid van arbeidskrachten.

Deze paper bespreekt consumptiegedrag, de cruciale behoefte aan bewustzijn onder stakeholders en de wereldwijde uitdagingen en kansen op het gebied van e-waste om een koolstofarme, circulaire economie te bereiken. Ook ondernemerskansen om  formele capaciteit te vergroten zijn belicht. Verder pleit deze paper volledig voor transparantie, verantwoording en traceerbaarheid in de recyclingketen van e-waste. Zo kan men een groenere omgeving creëren en de planeet en natuurlijke hulpbronnen beschermen voor toekomstige generaties.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation