Verbeterd monitoringskader voor de circulaire economie

Eurostat heeft het monitoringskader voor de circulaire economie van de EU herzien en opnieuw uitgebracht. Dit kader is bedoeld om de belangrijkste elementen van een circulaire economie in de EU als geheel en voor elk lidstaat vast te leggen.

Het monitoringskader omvat een nieuwe dimensie over wereldwijde duurzaamheid en veerkracht, die is toegevoegd aan de reeds bestaande vier dimensies (productie en consumptie; afvalbeheer; secundaire grondstoffen; concurrentievermogen en innovatie). Het monitoringskader bevat ook nieuwe indicatoren, met name: materiaalvoetafdruk, hulpbronnenproductiviteit, consumptievoetafdruk, broeikasgasemissies van productieactiviteiten en materiaalafhankelijkheid.

Het herziene monitoringskader heeft een nieuwe uitstraling, met een strakkere presentatie, en is ook beschikbaar in het Engels, Frans en Duits.

 

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation