Verbeterd monitoringskader voor de circulaire economie

Eurostat heeft het monitoringskader voor de circulaire economie van de EU herzien en opnieuw uitgebracht. Dit kader is bedoeld om de belangrijkste elementen van een circulaire economie in de EU als geheel en voor elk lidstaat vast te leggen.

Het monitoringskader omvat een nieuwe dimensie over wereldwijde duurzaamheid en veerkracht, die is toegevoegd aan de reeds bestaande vier dimensies (productie en consumptie; afvalbeheer; secundaire grondstoffen; concurrentievermogen en innovatie). Het monitoringskader bevat ook nieuwe indicatoren, met name: materiaalvoetafdruk, hulpbronnenproductiviteit, consumptievoetafdruk, broeikasgasemissies van productieactiviteiten en materiaalafhankelijkheid.

Het herziene monitoringskader heeft een nieuwe uitstraling, met een strakkere presentatie, en is ook beschikbaar in het Engels, Frans en Duits.

 

Share this publication

Other relevant publications

Zero waste cities of the future

Research about how cities can be designed in a way that helps citizens reduce waste.

Reuse by consumers in the Netherlands

This report describes how the number of pieces and mass reuse by consumers was determined for the years 2021 and 2022.

Dutch Battery Flows Monitor 2020

This report delivers a baseline study for the portable battery waste flows for the year 2019

×