Verbeterd monitoringskader voor de circulaire economie

Eurostat heeft het monitoringskader voor de circulaire economie van de EU herzien en opnieuw uitgebracht. Dit kader is bedoeld om de belangrijkste elementen van een circulaire economie in de EU als geheel en voor elk lidstaat vast te leggen.

Het monitoringskader omvat een nieuwe dimensie over wereldwijde duurzaamheid en veerkracht, die is toegevoegd aan de reeds bestaande vier dimensies (productie en consumptie; afvalbeheer; secundaire grondstoffen; concurrentievermogen en innovatie). Het monitoringskader bevat ook nieuwe indicatoren, met name: materiaalvoetafdruk, hulpbronnenproductiviteit, consumptievoetafdruk, broeikasgasemissies van productieactiviteiten en materiaalafhankelijkheid.

Het herziene monitoringskader heeft een nieuwe uitstraling, met een strakkere presentatie, en is ook beschikbaar in het Engels, Frans en Duits.

 

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Een stap dichter bij biologisch afbreekbare elektronica

De ontwikkeling van een houten transistor die biologisch afbreekbare elektronica, oftewel groene technologie, een stap dichterbij brengt

Risico’s van rook door branden van Li-ion-batterijen

Inzicht in de risico's die de rook van een brand veroorzaakt door Li-ion batterijen met zich meebrengt

ILT-rapport over inzameling en verwerking AEEA

De ILT doet onderzoek naar het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van e-waste in Nederland