Verbeterd monitoringskader voor de circulaire economie

Eurostat heeft het monitoringskader voor de circulaire economie van de EU herzien en opnieuw uitgebracht. Dit kader is bedoeld om de belangrijkste elementen van een circulaire economie in de EU als geheel en voor elk lidstaat vast te leggen.

Het monitoringskader omvat een nieuwe dimensie over wereldwijde duurzaamheid en veerkracht, die is toegevoegd aan de reeds bestaande vier dimensies (productie en consumptie; afvalbeheer; secundaire grondstoffen; concurrentievermogen en innovatie). Het monitoringskader bevat ook nieuwe indicatoren, met name: materiaalvoetafdruk, hulpbronnenproductiviteit, consumptievoetafdruk, broeikasgasemissies van productieactiviteiten en materiaalafhankelijkheid.

Het herziene monitoringskader heeft een nieuwe uitstraling, met een strakkere presentatie, en is ook beschikbaar in het Engels, Frans en Duits.

 

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Van recht op reparatie naar bereidheid tot reparatie

Dit onderzoek bekijkt wat consumenten tegenhoudt om hun producten te repareren.

Evaluatie retourpremie koelvries apparatuur

Dit rapport bevat de uitgangspunten, bereikte resultaten, conclusies en aanbevelingen van de koelvries retourpremieactie van Stichting OPEN.

Weg van de wegwerpmaatschappij

In dit advies kijkt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar manieren waarop de wegwerptrend in onze economie kan worden gekeerd.