Verbeterd monitoringskader voor de circulaire economie

Eurostat heeft het monitoringskader voor de circulaire economie van de EU herzien en opnieuw uitgebracht. Dit kader is bedoeld om de belangrijkste elementen van een circulaire economie in de EU als geheel en voor elk lidstaat vast te leggen.

Het monitoringskader omvat een nieuwe dimensie over wereldwijde duurzaamheid en veerkracht, die is toegevoegd aan de reeds bestaande vier dimensies (productie en consumptie; afvalbeheer; secundaire grondstoffen; concurrentievermogen en innovatie). Het monitoringskader bevat ook nieuwe indicatoren, met name: materiaalvoetafdruk, hulpbronnenproductiviteit, consumptievoetafdruk, broeikasgasemissies van productieactiviteiten en materiaalafhankelijkheid.

Het herziene monitoringskader heeft een nieuwe uitstraling, met een strakkere presentatie, en is ook beschikbaar in het Engels, Frans en Duits.

 

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Monitoring van circulariteitsstrategieën

Rapport met uitgangspunten, achtergronden, toepassingen en voorbeelden van circulariteitsstrategieën en de R-ladder

Benchmark gemeenten

Benchmark met een rangschikking van alle Nederlandse gemeenten op basis van het aantal kilogram ingezameld elektrisch afval per persoon

Het versnellen van de circulaire economie in Europa

Analyse van de vorderingen die de EU heeft gemaakt in de overgang naar een meer circulaire economie

×