Reflectie op het NPCE 2023-2030

Het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) richt zich op het versnellen en opschalen van de transitie naar een circulaire economie. Het programma bevat voorstellen voor beleidsintensivering, een raamwerk voor nationale doelen en het onderkent het belang van productgroepen voor beleid. Dit werkt structurerend en helpt om de ambities concreter te maken.

Het NPCE bevat echter geen uitgewerkte voorstellen voor aanvullend vast te stellen verplichtend beleid. Daarnaast valt op dat de beschikbare overheidsmiddelen voor het CE-programma zeer beperkt zijn. De benodigde hoeveelheid geld voor de transitie naar een circulaire economie hangt af van de mate waarin wordt ingezet op regulerende instrumenten, zoals normering. Dynamische eisen, bijvoorbeeld via een koplopersaanpak of via best beschikbare techniek, kunnen een langetermijnperspectief bieden bij de vormgeving van de verplichtende instrumenten om hoogwaardige recycling, beter productontwerp en een langere levensduur te stimuleren.

Om de circulaire ambities te realiseren, is het van belang dat de voorstellen uit het NPCE leiden tot meer vastgesteld verplichtend beleid, extra financiƫle middelen voor uitvoering, versnelling en opschaling, het verstevigen van de governance tussen verschillende departementen en duidelijke afspraken met betrokken partijen in de maatschappij.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation