Chinees potentieel voor het verminderen van de vraag naar primair koper

Om natuurlijke bronnen te behouden en de milieuprestaties te verbeteren, heeft China het “Zero waste”-concept gelanceerd. Een concept gericht op hergebruik van vast afval en terugwinning van materialen, waaronder koper. Er zijn verschillende onderzoeken die de vraag naar koper en recycling beoordelen. Desondanks is er een gebrek aan inzicht in hoe verschillende opties voor afvalbeheer de vraag naar primair koper en de bijbehorende milieueffecten zouden kunnen verminderen.

Deze studie vult deze leegte aan met oog op een transitie naar een koolstofarm energiesysteem en de optimalisatie van het beheer van koperafval. Zes soorten afvalstromen (waaronder AEEA) worden onderzocht in relatie tot verschillende “Zero waste”-strategieën, waaronder reduction, reuse (repair, remanufacturing or refurbishment), recycling en overgang van informeel naar formeel afvalbeheer.

Onder het huidige Chinese beleid zal hergebruik en recycling van koperhoudende producten leiden tot een iets lagere afhankelijkheid van primair koper in 2100 (11187Gg). Daarnaast zal het leiden tot een lagere totale uitstoot van broeikasgassen (64869 Gg CO2-eq.) en een lagere cumulatieve energievraag (1,18×10 ^ 12 MJ). Het maximaliseren van dergelijke “Zero waste”-opties kan ook leiden tot een verdere vermindering. Bij elkaar genomen kan dit resulteren in een potentiële vermindering van 65% van de vraag naar primair koper, ongeveer 55% potentiële vermindering van de totale uitstoot van broeikasgassen en een totale vermindering cumulatieve energievraag in 2100.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation