Chinees potentieel voor het verminderen van de vraag naar primair koper

Om natuurlijke bronnen te behouden en de milieuprestaties te verbeteren, heeft China het “Zero waste”-concept gelanceerd. Een concept gericht op hergebruik van vast afval en terugwinning van materialen, waaronder koper. Er zijn verschillende onderzoeken die de vraag naar koper en recycling beoordelen. Desondanks is er een gebrek aan inzicht in hoe verschillende opties voor afvalbeheer de vraag naar primair koper en de bijbehorende milieueffecten zouden kunnen verminderen.

Deze studie vult deze leegte aan met oog op een transitie naar een koolstofarm energiesysteem en de optimalisatie van het beheer van koperafval. Zes soorten afvalstromen (waaronder AEEA) worden onderzocht in relatie tot verschillende “Zero waste”-strategieën, waaronder reduction, reuse (repair, remanufacturing or refurbishment), recycling en overgang van informeel naar formeel afvalbeheer.

Onder het huidige Chinese beleid zal hergebruik en recycling van koperhoudende producten leiden tot een iets lagere afhankelijkheid van primair koper in 2100 (11187Gg). Daarnaast zal het leiden tot een lagere totale uitstoot van broeikasgassen (64869 Gg CO2-eq.) en een lagere cumulatieve energievraag (1,18×10 ^ 12 MJ). Het maximaliseren van dergelijke “Zero waste”-opties kan ook leiden tot een verdere vermindering. Bij elkaar genomen kan dit resulteren in een potentiële vermindering van 65% van de vraag naar primair koper, ongeveer 55% potentiële vermindering van de totale uitstoot van broeikasgassen en een totale vermindering cumulatieve energievraag in 2100.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Zero waste cities of the future

Research about how cities can be designed in a way that helps citizens reduce waste.

Reuse by consumers in the Netherlands

This report describes how the number of pieces and mass reuse by consumers was determined for the years 2021 and 2022.

Dutch Battery Flows Monitor 2020

This report delivers a baseline study for the portable battery waste flows for the year 2019

×