Chinees potentieel voor het verminderen van de vraag naar primair koper

Om natuurlijke bronnen te behouden en de milieuprestaties te verbeteren, heeft China het “Zero waste”-concept gelanceerd. Een concept gericht op hergebruik van vast afval en terugwinning van materialen, waaronder koper. Er zijn verschillende onderzoeken die de vraag naar koper en recycling beoordelen. Desondanks is er een gebrek aan inzicht in hoe verschillende opties voor afvalbeheer de vraag naar primair koper en de bijbehorende milieueffecten zouden kunnen verminderen.

Deze studie vult deze leegte aan met oog op een transitie naar een koolstofarm energiesysteem en de optimalisatie van het beheer van koperafval. Zes soorten afvalstromen (waaronder AEEA) worden onderzocht in relatie tot verschillende “Zero waste”-strategieën, waaronder reduction, reuse (repair, remanufacturing or refurbishment), recycling en overgang van informeel naar formeel afvalbeheer.

Onder het huidige Chinese beleid zal hergebruik en recycling van koperhoudende producten leiden tot een iets lagere afhankelijkheid van primair koper in 2100 (11187Gg). Daarnaast zal het leiden tot een lagere totale uitstoot van broeikasgassen (64869 Gg CO2-eq.) en een lagere cumulatieve energievraag (1,18×10 ^ 12 MJ). Het maximaliseren van dergelijke “Zero waste”-opties kan ook leiden tot een verdere vermindering. Bij elkaar genomen kan dit resulteren in een potentiële vermindering van 65% van de vraag naar primair koper, ongeveer 55% potentiële vermindering van de totale uitstoot van broeikasgassen en een totale vermindering cumulatieve energievraag in 2100.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen