Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

Zeldzame aardmetalen zijn van strategisch belang voor de EU om de groene en digitale transitie te ondersteunen en te versnellen, met name vanwege het gebruik ervan in permanente magneten. Deze permanente magneten zijn kritische componenten van koolstofarme technologieën zoals windturbines en elektrische voertuigen, maar ook huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica.

Het vermogen van de EU om aan de toekomstige vraag naar zeldzame-aardemagneten te voldoen loopt gevaar. Dit komt door de verwachte stijging van de vraag, een beperkte binnenlandse productiecapaciteit, een sterke importafhankelijkheid en toenemende geopolitieke spanningen, loopt.

Recycling kan een deel van de vraag helpen veiligstellen. Echter is recycling van permanente magneten nog niet op grote schaal ontwikkeld in de EU vanwege belemmeringen in regelgeving, financiën, toeleveringsketen en technologie.

Dit onderzoek bekijkt de belangrijkste drempels die de oprichting van een levensvatbare recyclingketen voor magneten in de EU belemmeren. Daarnaast wordt ingeschat in hoeverre recycling de komende toename van de vraag naar zeldzame-aardmetalenmagneten in de nabije toekomst zou kunnen compenseren.

Het rapport beveelt de invoering van product label eisen, de ontwikkeling van recyclingquota’s, het verstrekken van financiële steun aan recyclingactiviteiten en het vaststellen van eisen voor ecologisch ontwerp. Dit zijn de essentiële acties die moeten worden uitgevoerd om de ontwikkeling van magnetenrecycling in de EU te waarborgen.

 

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Zero waste cities of the future

Research about how cities can be designed in a way that helps citizens reduce waste.

Reuse by consumers in the Netherlands

This report describes how the number of pieces and mass reuse by consumers was determined for the years 2021 and 2022.

Dutch Battery Flows Monitor 2020

This report delivers a baseline study for the portable battery waste flows for the year 2019

×