Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

Zeldzame aardmetalen zijn van strategisch belang voor de EU om de groene en digitale transitie te ondersteunen en te versnellen, met name vanwege het gebruik ervan in permanente magneten. Deze permanente magneten zijn kritische componenten van koolstofarme technologieën zoals windturbines en elektrische voertuigen, maar ook huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica.

Het vermogen van de EU om aan de toekomstige vraag naar zeldzame-aardemagneten te voldoen loopt gevaar. Dit komt door de verwachte stijging van de vraag, een beperkte binnenlandse productiecapaciteit, een sterke importafhankelijkheid en toenemende geopolitieke spanningen, loopt.

Recycling kan een deel van de vraag helpen veiligstellen. Echter is recycling van permanente magneten nog niet op grote schaal ontwikkeld in de EU vanwege belemmeringen in regelgeving, financiën, toeleveringsketen en technologie.

Dit onderzoek bekijkt de belangrijkste drempels die de oprichting van een levensvatbare recyclingketen voor magneten in de EU belemmeren. Daarnaast wordt ingeschat in hoeverre recycling de komende toename van de vraag naar zeldzame-aardmetalenmagneten in de nabije toekomst zou kunnen compenseren.

Het rapport beveelt de invoering van product label eisen, de ontwikkeling van recyclingquota’s, het verstrekken van financiële steun aan recyclingactiviteiten en het vaststellen van eisen voor ecologisch ontwerp. Dit zijn de essentiële acties die moeten worden uitgevoerd om de ontwikkeling van magnetenrecycling in de EU te waarborgen.

 

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation