Beoordeling van de recycleerbaarheid van kleine metalen

De groeiende vraag naar kleine metalen zorgt voor zowel druk op de toeleveringsketen van deze metalen als uitdagingen op het gebied van afvalbeheer. Er is dan ook een brede belangstelling voor recyclingmogelijkheden. Om deze kansen te identificeren, is het essentieel om knelpunten en drijfveren in waardeketen voor recycling te begrijpen.

Om deze redenen analyseert dit onderzoek bestaande gegevens over recycleerbaarheid en gerelateerde recyclingliteratuur. Het blijkt dat er 113 factoren zijn die het succes van het recyclen van kleine metalen bepalen. Deze factoren zijn vervolgens gekoppeld aan de stadia van de recyclingwaardeketen, d.w.z. productie, gebruiksfase, afvalinzameling, voorverwerking, metallurgische terugwinning en secundaire marketing.

Op basis van de inzichten uit de literatuuranalyse is een nieuw beoordelingssysteem voorgesteld voor recycleerbaarheid van kleine metalen. Het beoordelingssysteem geeft aan hoe eigenschappen van producten, recyclingtechnologieƫn en van de samenleving, recyclebaarheid bepalen. Het nieuwe systeem bevat indicatoren die gemakkelijk kunnen worden uitgedrukt in hoeveelheden, zoals blijkt uit drie casestudies. Dit geeft aan dat het een handig hulpmiddel kan zijn om beleidsmakers en technologieontwikkelaars te begeleiden bij het sluiten van materiƫle kringlopen voor een circulaire economie.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation