Beoordeling van de recycleerbaarheid van kleine metalen

De groeiende vraag naar kleine metalen zorgt voor zowel druk op de toeleveringsketen van deze metalen als uitdagingen op het gebied van afvalbeheer. Er is dan ook een brede belangstelling voor recyclingmogelijkheden. Om deze kansen te identificeren, is het essentieel om knelpunten en drijfveren in waardeketen voor recycling te begrijpen.

Om deze redenen analyseert dit onderzoek bestaande gegevens over recycleerbaarheid en gerelateerde recyclingliteratuur. Het blijkt dat er 113 factoren zijn die het succes van het recyclen van kleine metalen bepalen. Deze factoren zijn vervolgens gekoppeld aan de stadia van de recyclingwaardeketen, d.w.z. productie, gebruiksfase, afvalinzameling, voorverwerking, metallurgische terugwinning en secundaire marketing.

Op basis van de inzichten uit de literatuuranalyse is een nieuw beoordelingssysteem voorgesteld voor recycleerbaarheid van kleine metalen. Het beoordelingssysteem geeft aan hoe eigenschappen van producten, recyclingtechnologieën en van de samenleving, recyclebaarheid bepalen. Het nieuwe systeem bevat indicatoren die gemakkelijk kunnen worden uitgedrukt in hoeveelheden, zoals blijkt uit drie casestudies. Dit geeft aan dat het een handig hulpmiddel kan zijn om beleidsmakers en technologieontwikkelaars te begeleiden bij het sluiten van materiële kringlopen voor een circulaire economie.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

De circulaire economie: van nice to have naar must have

Knelpunten en aanbevelingen voor de versnelling van de transitie naar een circulaire economie

E-waste in het Verenigd Koninkrijk

Dit rapport beschrijft hoe elektrische apparaten in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt en weggedaan.

Zijn afgedankte waterkokers geschikt voor hergebruik?

In dit onderzoek is gekeken of waterkokers die normaal gerecycled zouden worden geschikt zijn voor hergebruik in de kringloopwinkel.

×