Beoordeling van de recycleerbaarheid van kleine metalen

De groeiende vraag naar kleine metalen zorgt voor zowel druk op de toeleveringsketen van deze metalen als uitdagingen op het gebied van afvalbeheer. Er is dan ook een brede belangstelling voor recyclingmogelijkheden. Om deze kansen te identificeren, is het essentieel om knelpunten en drijfveren in waardeketen voor recycling te begrijpen.

Om deze redenen analyseert dit onderzoek bestaande gegevens over recycleerbaarheid en gerelateerde recyclingliteratuur. Het blijkt dat er 113 factoren zijn die het succes van het recyclen van kleine metalen bepalen. Deze factoren zijn vervolgens gekoppeld aan de stadia van de recyclingwaardeketen, d.w.z. productie, gebruiksfase, afvalinzameling, voorverwerking, metallurgische terugwinning en secundaire marketing.

Op basis van de inzichten uit de literatuuranalyse is een nieuw beoordelingssysteem voorgesteld voor recycleerbaarheid van kleine metalen. Het beoordelingssysteem geeft aan hoe eigenschappen van producten, recyclingtechnologieën en van de samenleving, recyclebaarheid bepalen. Het nieuwe systeem bevat indicatoren die gemakkelijk kunnen worden uitgedrukt in hoeveelheden, zoals blijkt uit drie casestudies. Dit geeft aan dat het een handig hulpmiddel kan zijn om beleidsmakers en technologieontwikkelaars te begeleiden bij het sluiten van materiële kringlopen voor een circulaire economie.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen