Een nieuwe circulaire visie voor elektronica

Tijd voor een wereldwijde herstart

Snelle innovatie en lagere kosten hebben de toegang tot elektronische producten en digitale technologie drastisch vergroot. Dit heeft geleid tot een toename van het gebruik van elektronische apparaten en apparatuur. Het onbedoelde gevolg hiervan is een explosie van elektronisch en elektrisch afval: e-waste.

Het heersende lineaire economie model van “take, make and dispose” heeft gevolgen voor de samenleving, een negatieve impact op de gezondheid en draagt bij aan klimaatverandering. Het is tijd voor een systeemupdate. We hebben een systeem nodig dat goed functioneert – waarin de circulaire economie de lineaire vervangt.

Op de korte termijn blijft elektronisch afval een grotendeels ongebruikte, maar groeiende, waardevolle hulpbron. Hiervan kan bijna alles kan worden gerecycled. Urban mining, waarbij grondstoffen worden gewonnen uit complexe afvalstromen, kan nu economisch rendabeler zijn dan het winnen van metaalertsen uit de grond. Het is grotendeels minder energie-intensief. Echter is zorgvuldigheid vereist want E-waste kan giftig zijn, is niet biologisch afbreekbaar en hoopt zich op in het milieu, in de bodem, lucht, water en levende wezens. Het kan ook een nadelige invloed hebben op de gezondheid. Kinderen en vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar voor de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan e-waste.

Het is tijd om e-waste te heroverwegen, de elektronica-industrie opnieuw te evalueren en het systeem opnieuw op te starten ten voordele van de industrie, de consument, de werknemer, de gezondheid van de mensheid en het milieu. De ongelooflijke kansen hier zijn ook afgestemd op de ‘rechtvaardige overgang’ van de wereld naar ecologische duurzaamheid en het vormgeven van een toekomst die voor iedereen werkt in de circulaire economie.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Zero waste cities of the future

Research about how cities can be designed in a way that helps citizens reduce waste.

Reuse by consumers in the Netherlands

This report describes how the number of pieces and mass reuse by consumers was determined for the years 2021 and 2022.

Dutch Battery Flows Monitor 2020

This report delivers a baseline study for the portable battery waste flows for the year 2019

×