Een nieuwe circulaire visie voor elektronica

Tijd voor een wereldwijde herstart

Snelle innovatie en lagere kosten hebben de toegang tot elektronische producten en digitale technologie drastisch vergroot. Dit heeft geleid tot een toename van het gebruik van elektronische apparaten en apparatuur. Het onbedoelde gevolg hiervan is een explosie van elektronisch en elektrisch afval: e-waste.

Het heersende lineaire economie model van “take, make and dispose” heeft gevolgen voor de samenleving, een negatieve impact op de gezondheid en draagt bij aan klimaatverandering. Het is tijd voor een systeemupdate. We hebben een systeem nodig dat goed functioneert – waarin de circulaire economie de lineaire vervangt.

Op de korte termijn blijft elektronisch afval een grotendeels ongebruikte, maar groeiende, waardevolle hulpbron. Hiervan kan bijna alles kan worden gerecycled. Urban mining, waarbij grondstoffen worden gewonnen uit complexe afvalstromen, kan nu economisch rendabeler zijn dan het winnen van metaalertsen uit de grond. Het is grotendeels minder energie-intensief. Echter is zorgvuldigheid vereist want E-waste kan giftig zijn, is niet biologisch afbreekbaar en hoopt zich op in het milieu, in de bodem, lucht, water en levende wezens. Het kan ook een nadelige invloed hebben op de gezondheid. Kinderen en vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar voor de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan e-waste.

Het is tijd om e-waste te heroverwegen, de elektronica-industrie opnieuw te evalueren en het systeem opnieuw op te starten ten voordele van de industrie, de consument, de werknemer, de gezondheid van de mensheid en het milieu. De ongelooflijke kansen hier zijn ook afgestemd op de ‘rechtvaardige overgang’ van de wereld naar ecologische duurzaamheid en het vormgeven van een toekomst die voor iedereen werkt in de circulaire economie.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen