NWR

Het Nationaal (W)EEE Register (NWR) is aangewezen door de overheid om de taken in te richten die voortkomen uit de registratie- en rapportageplicht in de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn).

×