Beperkte inzameling en recyclingproblemen in Europa

Een vergelijking van oorzaken

In het huidige technologische tijdperk wordt de kwestie van het management van e-waste (elektronisch afval) steeds belangrijker. Hoewel verschillende onderzoeken innovatieve technologieën hebben ontdekt en voorgesteld om de recyclingprestaties van elektronisch afval zowel mogelijk te maken als te verbeteren, gooien eindgebruikers verouderde producten vaak op de verkeerde manier weg.

Dit onderzoek was gericht op het onderzoeken van de criteria die het gebruikersgedrag met betrekking tot recycling van e-waste beïnvloeden. Er zijn zeven criteria: intentie om elektronisch afval te recyclen, bewustzijn van het belang van recycling van elektronisch afval, zorg voor het milieu, houding ten opzichte van recycling van elektronisch afval, subjectieve normen, waargenomen gedragscontrole, bereidheid om te betalen voor recycling van elektronisch afval. Deze criteria worden in de literatuur als meest relevant aangemerkt.

Een vragenlijst voor studenten, interviews met academische experts en verschillende analytische technieken (dat wil zeggen beschrijvende statistieken, het analytische hiërarchieproces, econometrische regressie) werden gebruikt om de meest relevante criteria voor recycling van elektronisch afval te identificeren. Met ‘bereidheid om te betalen’ (willingness to pay, WTP)  als referentiecriterium zijn de overige zes criteria als variabelen onderzocht. Het doel was om de relaties tussen hen bloot te leggen en te bepalen welke de grootste impact op de WTP hadden.

Uit de resultaten bleek dat personen met een sterke pro-sociale houding zich meer bewust waren van de noodzaak om elektronisch afval te recyclen. Bovendien waren degenen die afval op de juiste manier in gespecialiseerde centra deponeerden zich meer bewust van de noodzaak van recycling. De studie benadrukt het belang van het vergroten van het bewustzijn op groepsniveau om de verwijdering van elektronisch afval als sociale norm te bevorderen.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Monitoring van circulariteitsstrategieën

Rapport met uitgangspunten, achtergronden, toepassingen en voorbeelden van circulariteitsstrategieën en de R-ladder

Benchmark gemeenten

Benchmark met een rangschikking van alle Nederlandse gemeenten op basis van het aantal kilogram ingezameld elektrisch afval per persoon

Het versnellen van de circulaire economie in Europa

Analyse van de vorderingen die de EU heeft gemaakt in de overgang naar een meer circulaire economie

×