Bezit en afdanking van elektrische apparaten bij grotere bedrijven

Om zoveel mogelijk afgedankte elektrische apparaten milieuvriendelijk te verwerken is het nodig om inzicht te krijgen in het aantal elektrische apparaten in Nederland en hoe die apparaten worden afgedankt. In eerdere onderzoeken is al het bezit van huishoudens en het MKB (<10 fte) onderzocht. Dit onderzoek richt zich daarom op grotere bedrijven (≥10 fte) en de openbare ruimte.

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in hoeveel elektrische apparaten er in bedrijven en instellingen in Nederland van minimaal 10 FTE aanwezig zijn. En hoeveel elektrische apparaten er in 12 maanden verwijderd zijn en op welke wijze deze verwijdering heeft plaatsgevonden.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: AEEA

Andere relevante publicaties

Bezit tv’s in 2020 & circulaire economie

In dit onderzoek is onderzocht hoeveel en wat voor TV's er in de Nederlandse huishoudens aanwezig zijn in 2020 en hoe mensen aankijken tegen de circulaire economie.

AVV monitoringsrapportage 2022

Dit rapport beschrijft de uitvoering, voortgang en behaalde resultaten van Stichting OPEN in het jaar 2022

Bezit en verwijdering van TV’s in Nederlandse huishoudens

In dit onderzoek is onderzocht hoeveel tv's er in de Nederlandse huishoudens aanwezig zijn en hoeveel er zijn afgedankt in 2017

×