Bezit en afdanking van elektrische apparaten bij grotere bedrijven

Om zoveel mogelijk afgedankte elektrische apparaten milieuvriendelijk te verwerken is het nodig om inzicht te krijgen in het aantal elektrische apparaten in Nederland en hoe die apparaten worden afgedankt. In eerdere onderzoeken is al het bezit van huishoudens en het MKB (<10 fte) onderzocht. Dit onderzoek richt zich daarom op grotere bedrijven (≥10 fte) en de openbare ruimte.

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in hoeveel elektrische apparaten er in bedrijven en instellingen in Nederland van minimaal 10 FTE aanwezig zijn. En hoeveel elektrische apparaten er in 12 maanden verwijderd zijn en op welke wijze deze verwijdering heeft plaatsgevonden.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: AEEA

Andere relevante publicaties

E-waste in het Verenigd Koninkrijk

Dit rapport beschrijft hoe elektrische apparaten in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt en weggedaan.

E-waste in de Metropoolregio Amsterdam

Een verkenning van de e-waste keten en toekomstige logistieke scenario's

De Wereldwijde E-waste Monitor 2024

De wereldwijde e-waste monitor is het meest actuele overzicht van wereldwijde e-waste gegevens, statistieken en vooruitgang in beleid en regulering.

×