Bezitsmeting elektrische en elektronische apparaten bij huishoudens

Het onderzoek bestaat uit een meting van alle apparaten met een batterij of stekker die in Nederlandse huishoudens te vinden zijn, inclusief hulpaccessoires. Uit het onderzoek blijkt dat er gemiddeld 131 apparaten per huishouden zijn.

Om de bezitsmeting uit te voeren is er een online steekproef gedaan en werd een reeks huisbezoeken gebruikt om de gegevens te valideren. Er is onderscheid gemaakt tussen apparaten in gebruik, ongebruikt of kapot.

Dit rapport bekijkt tevens de resultaten van deze vermogensmeting vanuit historisch perspectief en beschrijft voor de diepgang een aantal trends. Een voorbeeld hiervan is hamsteren, een steeds vaker gehoord fenomeen dat omschrijft hoe mensen moeilijk afscheid kunnen nemen van bezittingen, zoals elektrische apparaten.

Tot slot worden er enkele aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Rapportage Nationaal (W)EEE Register

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

Rapportage Nationaal (W)EEE Register 2019

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

Rapportage Nationaal (W)EEE Register 2020

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

×