BKN kringloopbranche 2021

Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) heeft onderzoek verricht naar de kringloopbranche. Uit dit onderzoek blijkt dat de branche 137 kton CO2-uitstoot bespaarde in 2021. Ook blijkt dat er 126 kton aan goederen is ingezameld. Hiervan is ongeveer 80 procent op nuttige wijze verwerkt en bijna 50 procent direct hergebruikt. Het aandeel ingezamelde goederen dat uiteindelijk restafval is geworden bedraagt 15 procent. Kringloopbedrijven maken in zulke gevallen soms de keus om via bijvoorbeeld houtbewerkers of naaiateliers deze goederen nieuw leven in te laten blazen.

Het onderzoek toont verder aan dat de COVID-19 pandemie een impact heeft gehad op consumenten in 2021. Men kwam veel minder vaak spullen aanleveren, vermoedelijk omdat de winkelsluitingen mensen ertoe zetten om langer met hun spullen te doen.

Het onderzoek ontdekt ook de sociale impact van de branche. Voor een derde van de mensen werkzaam in de branche gold dat zij daarvoor een afstand hadden tot de arbeidsmarkt. Het BKN waarschuwt verder dat de transitie naar een circulaire economie zal vragen om meer arbeid en dat er eventueel een personeelstekort zal ontstaan.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Monitoring van circulariteitsstrategieën

Rapport met uitgangspunten, achtergronden, toepassingen en voorbeelden van circulariteitsstrategieën en de R-ladder

Benchmark gemeenten

Benchmark met een rangschikking van alle Nederlandse gemeenten op basis van het aantal kilogram ingezameld elektrisch afval per persoon

Het versnellen van de circulaire economie in Europa

Analyse van de vorderingen die de EU heeft gemaakt in de overgang naar een meer circulaire economie

×