BKN kringloopbranche 2021

Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) heeft onderzoek verricht naar de kringloopbranche. Uit dit onderzoek blijkt dat de branche 137 kton CO2-uitstoot bespaarde in 2021. Ook blijkt dat er 126 kton aan goederen is ingezameld. Hiervan is ongeveer 80 procent op nuttige wijze verwerkt en bijna 50 procent direct hergebruikt. Het aandeel ingezamelde goederen dat uiteindelijk restafval is geworden bedraagt 15 procent. Kringloopbedrijven maken in zulke gevallen soms de keus om via bijvoorbeeld houtbewerkers of naaiateliers deze goederen nieuw leven in te laten blazen.

Het onderzoek toont verder aan dat de COVID-19 pandemie een impact heeft gehad op consumenten in 2021. Men kwam veel minder vaak spullen aanleveren, vermoedelijk omdat de winkelsluitingen mensen ertoe zetten om langer met hun spullen te doen.

Het onderzoek ontdekt ook de sociale impact van de branche. Voor een derde van de mensen werkzaam in de branche gold dat zij daarvoor een afstand hadden tot de arbeidsmarkt. Het BKN waarschuwt verder dat de transitie naar een circulaire economie zal vragen om meer arbeid en dat er eventueel een personeelstekort zal ontstaan.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen