Broomhoudende vlamvertragers in de circulaire economie van AEEA

Recente ontwikkelingen met betrekking tot de samenstelling van AEEA-kunststoffen, hoeveelheden broomhoudende vlamvertragers, regelgevingscontext en technologische vooruitgang

Deze studie onderzoekt de impact van broomhoudende vlamvertragers (BFR’s) op de recycling van plastic afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) in Europa. Gebromeerde vlamvertragers worden vaak in plastics gebruikt om aan de brandveiligheidsnormen te voldoen en consumenten te beschermen tegen branden. Gebromeerde brandvertragers zijn vanwege hun stofeigenschappen slecht afbreekbaar. Daarnaast kunnen ze schadelijk, giftig, mogelijk kankerverwekkend en gevaarlijk zijn voor het milieu.
Uit het onderzoek blijkt dat de BFR-niveaus in gemengde (ongesorteerde) AEEA-kunststoffen per categorie variëren. Apparaten met schermen hebben de hoogste BFR-niveaus. Deze variëren  tussen 6.000 en 13.000 ppm (parts per million) broom (Br) van 2020 tot 2023. Kleine apparatuur volgt met BFR-niveaus van 2.000 tot 7.000 ppm Br in dezelfde periode. In de periode van 2010 tot 2022 zijn de BFR-niveaus in schermen over het algemeen gedaald. BFR-niveaus in kleine apparatuur en grote apparatuur zijn relatief stabiel gebleven.

Conventionele recyclingprocessen omvatten het mechanisch versnipperen en sorteren van AEEA-kunststoffen om kunststoffen met een hoog gehalte aan BFR’s en andere additieven te scheiden, waardoor homogene kunststoffracties kunnen worden gecreëerd. Deze fracties zijn geschikt voor recycling tot nieuwe producten.
Opkomende technologieën, zoals op oplosmiddelen gebaseerde recycling, pyrolyse of depolymerisatie, bieden alternatieve benaderingen voor de verwerking van AEEA-kunststoffen. Deze technologieën zijn erop gericht waardevolle materialen terug te winnen en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen tijdens de verwerking te elimineren of te minimaliseren.
Hoewel opkomende technologieën potentieel hebben, zijn er uitdagingen voor de wijdverbreide implementatie ervan. Hoewel ze effectief kunnen werken voor voorgesorteerde polymeren, omvatten de uitdagingen voor het gebruik ervan onder meer de behoefte aan geoptimaliseerde procesomstandigheden, kosteneffectiviteit, het opschalen van de technologie en het garanderen van compatibiliteit met de bestaande recyclinginfrastructuur.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Monitoring van circulariteitsstrategieën

Rapport met uitgangspunten, achtergronden, toepassingen en voorbeelden van circulariteitsstrategieën en de R-ladder

Benchmark gemeenten

Benchmark met een rangschikking van alle Nederlandse gemeenten op basis van het aantal kilogram ingezameld elektrisch afval per persoon

Het versnellen van de circulaire economie in Europa

Analyse van de vorderingen die de EU heeft gemaakt in de overgang naar een meer circulaire economie

×