Circulaire productie van laptops en telefoons

Transitie naar een circulaire ICT-keten

Dit onderzoek  is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving en de algemene bevindingen zijn als volgt:

Recycling

De transitie naar een circulaire ICT-keten is volgens geïnterviewde actoren vooral een oplossing voor het e-waste probleem. Recycling is ook, mede daarom, de dominante transitieroute om afval te verwerken tot nieuwe grondstoffen. Dit is terug te zien in een goed gecoördineerd systeem in de vorm van producentenverantwoordelijkheid en recyclingverplichtingen/-doelstellingen.

Levensduurverlenging

De route Levensduurverlenging begint op te komen en steeds meer actoren lukt het om gerefurbished producten (buiten Nederland) aan te bieden. Deze route presteert echter stukken slechter dan recycling: de sterke en sturende invloed van een centraal coördinerend orgaan dat de recyclingroute zo goed laat presenteren, is afwezig voor de levensduurverleningsroute. De oplossingsroute levensduurverlenging lijdt hier sterk onder. Zo is er bijvoorbeeld geen inzicht in de actoren die levensduurverlening mogelijk maken.

Systeem is niet transparant. Dat belemmert sturing en innovatie.

Actoren zijn slecht tot niet in staat om een concreet beeld van het innovatiesysteem te schetsen of te verkrijgen. Hierdoor weten actoren niet hoe of waar te interveniëren, worden geen risico’s genomen en eindigen goede ideeën/intenties in miscommunicaties. Een eerste voorbeeld hiervan zijn de cijfers omtrent volumes die door de keten gaan en het registratiesysteem. Het huidige registratiesysteem mist –minimaal – grote delen van het b2b-circuit en hoe de producten daarin worden ingekocht, verhandeld (geëxporteerd) en weer opnieuw ingezet of gerecycled.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

In dit manifest van RREUSE wordt een routekaart met beleidsmaatregelen gepresenteerd voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

UPV in de Circulaire Economie

Deze position paper beschrijft vijf positieve effecten van het verplichten van het toepassen van recyclaat binnen UPV-ketens

Hergebruik door consumenten in Nederland

In dit rapport wordt beschreven hoe voor de jaren 2021 en 2022 het aantal stuks en massa hergebruik door consumenten is vastgesteld.

×