Circular Circuits

Circular Circuits is een multidisciplinair samenwerkingsonderzoeksproject gericht op het ontwikkelen van een volledig circulaire generatie van elektronica. Er is een consortium gevormd om samen echt circulaire oplossingen voor elektronica te creëren. Het brengt een unieke combinatie van wereldwijde kennis van toptechnologie, ontwerp, bedrijfsmodellering en systeemanalyse samen met belangrijke belanghebbenden op het gebied van elektronica en andere faciliterende actoren. Topexpertise van universiteiten (TUD, TU/e, RU, LU, EUR), organisaties voor toegepast onderzoek (TNO) en hogescholen (Saxion, hogeschool) in Nederland. Netwerkorganisaties en uitwisselingsplatforms gespecialiseerd in kennisbenutting zorgen voor een snelle en brede verspreiding van projectresultaten.

Het zal oplossingen ontwikkelen om technische, economische en maatschappelijke knelpunten te overwinnen voor levensduurverlenging, hergebruik, reparatie, opknappen en recycling. Dit gebeurt door de ontwikkeling van een nieuwe generatie elektronische componenten, product-serviceontwerp, nieuwe bedrijfsmodellen en geavanceerde recyclingtechnologie.

Het project omvat de productgroepen communicatie-infrastructuur, consumentenelektronica voor telecommunicatie, verlichting en vermogenselektronica.

Bekijk de video voor meer informatie over dit project, of bezoek de website.

 

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

In dit manifest van RREUSE wordt een routekaart met beleidsmaatregelen gepresenteerd voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

UPV in de Circulaire Economie

Deze position paper beschrijft vijf positieve effecten van het verplichten van het toepassen van recyclaat binnen UPV-ketens

Hergebruik door consumenten in Nederland

In dit rapport wordt beschreven hoe voor de jaren 2021 en 2022 het aantal stuks en massa hergebruik door consumenten is vastgesteld.

×