De gevolgen van klimaatverandering voor het energiesysteem

Een modelvergelijking

Het verhogen van het gebruik van hernieuwbare energie is een essentiële strategie om de klimaatverandering tegen te gaan. Desalniettemin, is het zo dat hernieuwbare energie gevoelig is voor klimatologische omstandigheden. Dit betekent dat de kwetsbaarheid van energiesystemen die gebruik maken van hernieuwbare bronnen ook kan groeien door klimaatverandering.

In dit onderzoek zijn twee geïntegreerde beoordelingsmodellen en gegevens van vier klimaatmodellen gebruikt. Deze modellen analyseerden de effecten van klimaatverandering op primair energiegebruik op mondiale en regionale schaal. De analyses zijn op zowel een laag niveau (RCP2.6) als een middelhoog niveau (RCP6.0) van klimaatveranderingsscenario gedaan. Er is gekeken naar de effecten op het energiesysteem van vier hernieuwbare bronnen: wind, zon, waterkracht en biomassa.

Wereldwijd werden op beide niveaus kleine klimaateffecten op het gebruik van hernieuwbare primaire energie gevonden (5% op laag niveau van klimaatverandering en 6% op middelhoog niveau). Deze klimaateffecten leiden tot een afname van het gebruik van fossiele bronnen voor de meeste regio’s. Dit geldt vooral voor Noord-Amerika en Europa in het middelhoge klimaatveranderingsscenario. Over het algemeen boden de beoordelingsmodellen een vergelijkbare uitkomst voor de meeste regio’s. In Azië bijvoorbeeld (met uitzondering van China en India) leidt klimaatverandering tot een toename van het gebruik van wind- en waterkracht in het middelhoge klimaatveranderingsscenario. Voor India kan echter een afname van het gebruik van zonne-energie worden verwacht in beide scenario’s volgens beide beoordelingsmodellen.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen