De gevolgen van klimaatverandering voor het energiesysteem

Een modelvergelijking

Het verhogen van het gebruik van hernieuwbare energie is een essentiële strategie om de klimaatverandering tegen te gaan. Desalniettemin, is het zo dat hernieuwbare energie gevoelig is voor klimatologische omstandigheden. Dit betekent dat de kwetsbaarheid van energiesystemen die gebruik maken van hernieuwbare bronnen ook kan groeien door klimaatverandering.

In dit onderzoek zijn twee geïntegreerde beoordelingsmodellen en gegevens van vier klimaatmodellen gebruikt. Deze modellen analyseerden de effecten van klimaatverandering op primair energiegebruik op mondiale en regionale schaal. De analyses zijn op zowel een laag niveau (RCP2.6) als een middelhoog niveau (RCP6.0) van klimaatveranderingsscenario gedaan. Er is gekeken naar de effecten op het energiesysteem van vier hernieuwbare bronnen: wind, zon, waterkracht en biomassa.

Wereldwijd werden op beide niveaus kleine klimaateffecten op het gebruik van hernieuwbare primaire energie gevonden (5% op laag niveau van klimaatverandering en 6% op middelhoog niveau). Deze klimaateffecten leiden tot een afname van het gebruik van fossiele bronnen voor de meeste regio’s. Dit geldt vooral voor Noord-Amerika en Europa in het middelhoge klimaatveranderingsscenario. Over het algemeen boden de beoordelingsmodellen een vergelijkbare uitkomst voor de meeste regio’s. In Azië bijvoorbeeld (met uitzondering van China en India) leidt klimaatverandering tot een toename van het gebruik van wind- en waterkracht in het middelhoge klimaatveranderingsscenario. Voor India kan echter een afname van het gebruik van zonne-energie worden verwacht in beide scenario’s volgens beide beoordelingsmodellen.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen