De Nederlandse AEEA-stromen 2012

Het doel van dit onderzoek is om een nieuwe feitenbasis te leggen onder de vertaling van de Europese richtlijn in de Nederlandse praktijk. Daarnaast brengt het onderzoek de oorsprong en bestemmingen van alle Nederlandse AEEA-stromen in detail in kaart.

In 2010 werd 7,5 kg afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting per inwoner ingezameld en gerecycled in Nederland.
Deze hoeveelheid is gerapporteerd door Wecycle en ICT~Milieu. De 7,5 kg per persoon is 28% van het gewicht dat de laatste drie jaar aan elektronica is verkocht. De nieuwe EU-doelstelling gaat uit van 65% van het gewicht dat de laatste drie jaar is verkocht.

Naast het Engelse rapport is er ook een Nederlandse samenvatting beschikbaar.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Verkoop, gebruik en afgedankte elektronische en elektrische apparatuur

Data over verkoop, gebruik en afgedankte EEA van 1995-2022 van het Compendium voor de Leefomgeving

Transitieplan Elektrische Huishoudelijke Apparatuur

Dit transitieplan creëert een concreet plan aan de hand van verschillende thema's om te komen tot een volledig circulaire branche voor elektrische huishoudelijke apparatuur

UPV in de Circulaire Economie

Deze position paper beschrijft vijf positieve effecten van het verplichten van het toepassen van recyclaat binnen UPV-ketens

×