De Nederlandse AEEA-stromen 2012

Het doel van dit onderzoek is om een nieuwe feitenbasis te leggen onder de vertaling van de Europese richtlijn in de Nederlandse praktijk. Daarnaast brengt het onderzoek de oorsprong en bestemmingen van alle Nederlandse AEEA-stromen in detail in kaart.

In 2010 werd 7,5 kg afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting per inwoner ingezameld en gerecycled in Nederland.
Deze hoeveelheid is gerapporteerd door Wecycle en ICT~Milieu. De 7,5 kg per persoon is 28% van het gewicht dat de laatste drie jaar aan elektronica is verkocht. De nieuwe EU-doelstelling gaat uit van 65% van het gewicht dat de laatste drie jaar is verkocht.

Naast het Engelse rapport is er ook een Nederlandse samenvatting beschikbaar.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Rapportage Nationaal (W)EEE Register

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

Rapportage Nationaal (W)EEE Register 2019

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

Rapportage Nationaal (W)EEE Register 2020

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

×