De sociaaleconomische kloof in e-waste

Data van 27 Europese Unie-landen

Hoewel Azië het meeste elektronisch afval, oftewel e-waste, produceert staat Europa op een tweede plek. En de hoeveelheden blijven groeien. Het juist omgaan met e-waste is van essentieel belang voor zowel het beschermen van het milieu als voor de gezondheid van mensen. Een goede inzameling zorgt ervoor dat er geen schadelijke chemicaliën vrijkomen. Maar ondanks inspanningen blijft de inzameling van e-waste laag. Dit is het gevolg van verschillende redenen, waaronder onvoldoende inzamelsystemen en sociale ongelijkheid.

Dit onderzoek richt zich op de sociaaleconomische factoren die invloed hebben op de hoeveelheid e-waste bij 27 Europese Unie-landen tussen 2005 en 2020. De oorzaken van e-waste inzameling in relatie tot de sociaaleconomische ongelijkheden zijn geanalyseerd. In het bijzonder wordt er gekeken naar de verbanden tussen de inzameling van e-waste, de bestrijding van corruptie, inkomensongelijkheid, werkgelegenheid en de concurrentie op de gasmarkten.

De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan de discussie over de ontwikkeling van een officieel Europees systeem voor de inzameling van elektronisch afval.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

UPV in de Circulaire Economie

Deze position paper beschrijft vijf positieve effecten van het verplichten van het toepassen van recyclaat binnen UPV-ketens

Hergebruik door consumenten in Nederland

In dit rapport wordt beschreven hoe voor de jaren 2021 en 2022 het aantal stuks en massa hergebruik door consumenten is vastgesteld.

Verkenning van de levensduurverlengingsmarkt

Deze rapportage presenteert de resultaten van een verkenning van de levensduurverlengingsmarkt van elektr(on)ische apparaten.

×