De uitdagingen bij het recyclen van gebruikte batterijen

Gebruikte batterijen bestaan voornamelijk uit stoffen die niet alleen leiden tot milieuvervuiling, maar ook risico’s opleveren voor het leven en de gezondheid van de mens. Daarom is de recycling van batterijen van groot belang.

Het recyclen van batterijen heeft verschillende uitdagingen, waaronder het opzetten van effectieve recyclekanalen, hoge recyclingskosten en technische moeilijkheden. Om deze obstakels aan te pakken en een efficiënt en milieuvriendelijk recycleproces voor gebruikte batterijen te presenteren, toont dit onderzoek een overzicht van recyclingtechnologieën, beleid, vooruitzichten en uitdagingen. Ook worden de beleidsmaatregelen en strategieën voor recycling van de EU, de VS en China samengevat.

Het onderzoek laat zien dat door beleid te ontwikkelen, geschikte recyclingtechnologieën toe te passen en onderzoek te doen naar nieuwe materialen, een effectievere, milieuvriendelijkere en duurzamere recycling van gebruikte batterijen bereikt kan worden.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

In dit manifest van RREUSE wordt een routekaart met beleidsmaatregelen gepresenteerd voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

Safe and Sustainable by Design voor Batterijen

Rapport met adviezen voor de overheid om het gebruik van Safe and Sustainable by Design (SSbD) in de batterijensector te stimuleren.

UPV in de Circulaire Economie

Deze position paper beschrijft vijf positieve effecten van het verplichten van het toepassen van recyclaat binnen UPV-ketens

×