De Wereldwijde E-waste Monitor 2020

Hoeveelheden, stromen en de potentie voor een circulaire economie

Gemiddeld neemt het totale gewicht (exclusief fotovoltaïsche panelen) van het wereldwijde elektrische en elektronische apparatuur (EEA) verbruik jaarlijks toe met 2,5 miljoen ton (Mt). Na gebruik wordt EEA verwijderd, waardoor een afvalstroom ontstaat die gevaarlijke en waardevolle materialen bevat. Deze afvalstroom wordt e-waste of Afgedankt Elektrisch en Elektronische Apparatuur (AEEA) genoemd, een term die vooral in Europa wordt gebruikt.

Deze monitor biedt de meest uitgebreide update van wereldwijde e-waste statistieken. Enkele van de meest veelzeggende bevindingen zijn als volgt. In 2019 produceerde de wereld maar liefst 53,6 miljoen ton e-waste, een gemiddelde van 7,3 kg per hoofd van de bevolking. Datzelfde jaar bedroeg de formeel gedocumenteerde inzameling en recycling 9,3 Mt, dus maar 17,4% van de in totaal gegenereerde e-waste.  Dit aandeel is gegroeid met 1,8 Mt sinds 2014, maar de totale productie van e-waste steeg met 9,2 Mt, wat een jaarlijkse groei van bijna 2 Mt aangeeft. Er kan dus worden geconcludeerd dat de recyclingactiviteiten geen gelijk tempo houden. Ten slotte is de levensloop van 82,6% (44,3 Mt) e-waste die in 2019 werd gegenereerd onzeker. Daarnaast zijn de eindbestemmingen en de milieueffecten van deze groep e-waste erg verschillend per regio.

Om een ​​circulaire economie te bereiken, is het essentieel om de officieel gedocumenteerde wereldwijde inzameling en recycling van e-waste aanzienlijk te verhogen. Zeker gezien de snelle groei van deze afvalstroom, die naar verwachting in 2030 al 74,7 Mt zal bedragen. Daarnaast moet de terugwinning van materialen naar gesloten materiaalkringlopen worden opgevoerd en moet het gebruik van nieuwe materialen worden verminderd.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen