De Wereldwijde E-waste Stromen Monitor 2022

De productie van elektronisch afval (e-waste) zal naar verwachting toenemen met gemiddeld 2 miljoen ton per jaar tot 74,7 miljoen ton in 2030, en zelfs 110 miljoen ton wordt verwacht in 2050. Economische ontwikkeling en snelle technologische veranderingen maken elektrische en elektronische apparaten snel overbodig. Hierdoor is e-waste wereldwijd de snelst groeiende afvalstroom is. De groeiende hoeveelheid e-waste vormt een bedreiging voor het milieu. Echter, tegelijkertijd biedt het zakelijk potentieel voor het winnen van gewone, kostbare en kritieke grondstoffen die aanwezig zijn in e-waste.

Slechts 17 procent van het gegenereerde e-waste in 2019 werd gerapporteerd als ingezameld en gerecycled. Dit betekent dat andere hoogwaardige, herstelbare materialen zoals goud, zilver, koper en platina met een geschatte waarde van $57 miljard, werden gedumpt of verbrand.

De belangrijkste redenen voor de toenemende hoeveelheid onbeheerde e-wastestromen kunnen als volgt worden samengevat:

  1. Toenemende hoeveelheden e-waste
  2. Afwezigheid van e-waste-specifieke wetgeving
  3. Beperkingen van infrastructuur voor beheer van e-waste
  4. Concurrentie tussen formele en informele sectoren om waardevolle onderdelen van e-waste
  5. Legale en illegale import- en exportkwesties
  6. Mengen van e-waste met andere afvalstromen zoals metaalschroot

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

FutuRaM

FutuRaM ontwikkelt een kennisbasis over de beschikbaarheid en terugwinbaarheid van secundaire grondstoffen (2RM's) binnen de Europese Unie

Rapportage Nationaal (W)EEE Register

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

Rapportage Nationaal (W)EEE Register 2019

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

×