Diepgaand onderzoek naar de AEEA-inzamelpercentages en -doelen

In de EU-28, Noorwegen, Zwitserland, en Ijsland

De minimale inzamelpercentages voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) zijn vastgelegd in de AEEA-richtlijn van 2012. Vanaf 2019 is in de meeste EU-lidstaten de strengste inzameldoelstelling voor AEEA ingevoerd. Deze doelstelling stelt dat het minimale inzamelpercentage dat jaarlijks door een lidstaat moet worden gehaald, ofwel 65% is van het gemiddelde gewicht van elektrische en elektronische apparatuur (EER) dat in de drie voorgaande jaren op de markt is gebracht (Put On Market, POM), ofwel 85% van de AEEA gegenereerd op het grondgebied van een lidstaat (WEEE Generated).

De leden van het WEEE-Forum hebben geconstateerd dat het in bijna alle lidstaten moeilijk is om de doelstellingen te halen en hebben UNITAR gevraagd deze studie uit te voeren om meer inzicht te krijgen.

In dit onderzoek maakt de methodologie voor het meten van de inzameldoelen, AEEA-stromen en de impact van nationale AEEA-wetgeving, gebruik van een combinatie van een internationaal erkend raamwerk voor AEEA-statistieken. De kwantitatieve analyse in dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van de meest recente beschikbare gegevens, meestal uit 2017 of 2018. Daarnaast wordt aangenomen dat de gegevens grotendeels lijken op het AEEA-beheer in 2019, het jaar waarin de nieuwe inzameldoelen officieel werden gehandhaafd.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen