E-waste in het Verenigd Koninkrijk

Uitdagingen en kansen

Dit rapport beschrijft hoe elektrische apparaten in het Verenigd Koninkrijk (VK) worden gebruikt en weggedaan. Het begrijpen van deze stromen helpt bij het identificeren van manieren om hergebruik en recycling te bevorderen. 2021 is het meest recente jaar met gegevens, deze worden vergeleken met de gegevens uit 2017.

Tussen 2017 en 2021 is er een afname te zien in het gewicht van elektrische apparaten die door consumenten worden weggegooid. Toch zijn er nog steeds zorgen, zoals een toename van het aantal ongebruikte apparaten in Britse huizen, de toename van illegale export en het toenemen van freeriden, waarbij nieuwe producten op de markt komen van producenten die niet voldoen aan de regelgeving rond producentenverantwoordelijkheid.

Afgedankte elektrische apparaten kunnen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de circulaire economie in het VK, omdat ze waardevolle materialen bevatten die oneindig kunnen worden gerecycled. Het delen van kennis en het gebruiken van best practices helpt om hergebruik en recycling te verbeteren. Hierdoor wordt de beschikbaarheid en acceptatie door consumenten groter, waardoor de hergebruiks- en recyclingspercentages van elektrische apparaten in het VK toenemen.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: AEEA

Andere relevante publicaties

E-waste in de Metropoolregio Amsterdam

Een verkenning van de e-waste keten en toekomstige logistieke scenario's

De Wereldwijde E-waste Monitor 2024

De wereldwijde e-waste monitor is het meest actuele overzicht van wereldwijde e-waste gegevens, statistieken en vooruitgang in beleid en regulering.

Bezit tv’s in 2020 & circulaire economie

In dit onderzoek is onderzocht hoeveel en wat voor TV's er in de Nederlandse huishoudens aanwezig zijn in 2020 en hoe mensen aankijken tegen de circulaire economie.

×