Elektrisch koken op zonne-energie in Afrika

Waar zal de transitie als eerste plaatsvinden?

De snelle verspreiding van fotovoltaïsche zonne-energie (PV) in Afrika al miljoenen levens heeft veranderd. Desondanks heeft het nog geen impact gehad op de belangrijkste energiebehoefte van arme huishoudens: koken.

Met de wereldwijd dalende prijzen van PV, recente ontwikkelingen in batterijtechnologie en stijgende houtskool/brandhoutprijzen in ernstig ontboste gebieden, gaat de deur open voor een potentieel alternatief: elektrisch koken op zonne-energie (PV-eCook). De eerste onderzoeken hiernaar zich richtten op het ontwikkelen van zonne-energie systemen geschikt voor thuisgebruik (kooktoestel, batterijopslag, laadregelaar en PV-array). Echter, is sindsdien aangetoond dat elektrisch koken op batterijen (eCook) ook als een aanvulling gezien kan worden op onbetrouwbare nationale, mini-, micro- en nano-stroomnetwerken.

Dit onderzoek presenteert een methodologie gebaseerd op een multi-criteria beslissingsanalyse (MCDA). Deze analyse houdt rekening met een breed scala aan sociaal-culturele, politieke, technische en economische factoren die naar verwachting de acceptatie en potentiële impact van eCook in verschillende Afrikaanse contexten beïnvloeden. De analyse laat zien dat het concept in veel Afrikaanse landen behoorlijke kans van slagen heeft. Daarnaast toont de analyse aan dat er aanzienlijke omvangrijke markten zijn (miljoenen potentiële gebruikers). Verder is de verwachting dat de kosten van eCook binnen de komende vijf jaar zeer concurrerend zijn met bestaande ‘gecommercialiseerde vervuilende brandstoffen’.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen