Europese Batterijenverordening 2023

Volgens het persbericht van de Europese Commissie zal het nieuwe regelgevende UPV-kader midden 2025 van kracht worden. Het hoofddoel van de nieuwe Europese Batterijverordening is om in het ruimere kader van de Europese Green Deal en het circulaire economie Plan van de EU:

 1. Europees geharmoniseerde productnormen voor alle types van batterijen te bewerkstelligen,
 2. een goed functionerende interne Europese markt voor secundaire grondstoffen voor batterijen op te zetten
 3. de negatieve milieueffecten in de productie-, gebruiks- en einde-levensfase van alle batterijen sterk te verminderen.

Afgedankte of afvalbatterijen mogen daarom niet meer worden gestort of verbrand en moeten met beperkte emissies worden verwerkt. Batterijen worden ingezet op een wereldwijde markt, ze worden overal geproduceerd en hun grondstoffen komen uit alle regio’s van de wereld. De EU werkt daarom ook aan de opmaak van een European Critical Raw Materials Act.

De nieuwe Batterijverordening zal zowel de productregelgeving, de transportregelgeving, het omgevings- of milieurecht, de regelgeving over afval, recycling en hergebruik of refurbishment gaan beïnvloeden.

Inhoudelijk heeft de Batterijverordening betrekking op onder andere:

 • definities van categorieën van batterijen
 • het ‘hergebruiken’ van batterijen in al haar facetten,
 • de inzameling en recycling,
 • de regels voor een goed werkende uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) ook voor beheersorganismen voor afgedankte batterijen,
 • het verminderen van de koolstofvoetafdruk van batterijen,
 • minimale prestatie en duurzaamheidseisen (waaronder de levensduur),
 • het gebruiken van een percentage van het gerecycleerd materiaal, de verwijderbaarheid en vervangbaarheid van batterijen uit toestellen/apparaten,
 • veiligheidseisen,
 • informatieverstrekking aan de gebruiker van de batterij over milieu- en veiligheidsaspecten,
 • een maatschappelijk verantwoorde en duurzame inkoop van batterijen door overheidsinstanties,
 • een gepaste zorgvuldigheid in de batterij waardeketen, waaronder vooral bij de winning van grondstoffen.
 • een CE-markering

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Van recht op reparatie naar bereidheid tot reparatie

Dit onderzoek bekijkt wat consumenten tegenhoudt om hun producten te repareren.

Evaluatie retourpremie koelvries apparatuur

Dit rapport bevat de uitgangspunten, bereikte resultaten, conclusies en aanbevelingen van de koelvries retourpremieactie van Stichting OPEN.

Weg van de wegwerpmaatschappij

In dit advies kijkt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar manieren waarop de wegwerptrend in onze economie kan worden gekeerd.