Gedragsanalyse huishoudelijk afval

Gemeenten hebben de verplichting het huishoudelijk afval in te zamelen. Zij hebben doelstellingen om zoveel mogelijk materiaalstromen gescheiden in te zamelen en de hoeveelheid restafval te minimaliseren. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om huishoudens blijvend aan te zetten tot het gewenste afvalscheidingsgedrag.

Dit rapport beschrijft het gedrag van bewoners en de onderliggende redenen voor dit gedrag worden in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot het vinden van meerdere aangrijpingspunten/ kansen om interventies op te kunnen plegen.

Dit rapport beschrijft ook het afvalscheidingsgedrag in het geval van klein chemisch afval (KCA), dit zijn bijvoorbeeld batterijen, spaarlampen en TL-buizen en dergelijke. Daarover is het volgende gevonden:

  • De milieuschade van KCA wordt door veel mensen letterlijk ervaren als gif in het milieu. Mogelijk dat dit gebruikt kan worden om mensen die nog geen KCA scheiden te overtuigen om dat wel te doen.
  • Het apart bewaren van KCA gebeurt vaak erg ad-hoc. Hierdoor lijkt het niet altijd consequent te gebeuren.
  • Het wegbrengen van KCA naar de milieustraat wordt als lastiger ervaren. Mogelijk dat hiervoor ook meer punten in de buurt gerealiseerd kunnen worden.
  • Mensen vergeten vaak KCA naar de supermarkt mee te nemen. Mogelijk kan een goed getimede reminder mensen eraan herinneren het KCA mee te nemen.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen