Het potentieel van afgedankte elektronica

Een analyse van chroom, koper, indium, magnesium, neodymium en niobium in de EU

Afgedankte elektronica vormt een groeiend probleem vanwege hun economische waarde en materiaalintensiteit. Dit maakt correcte inzameling en recycling essentieel voor duurzame groei. Het kwantificeren van de omvang en samenstelling van afvalstromen is echter een uitdaging. Aan de hand van een materiaalstroomanalyse combineert deze studie elektronische afvalstromen en product samenstellingen van zes geselecteerde elementen (chroom, koper, indium, magnesium, neodymium en niobium) op basis van hun betekenis in de elektrische en elektronische producten (EEA) in de EU. Uit de studie bleek dat in 2018 52 % van alle afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) die in de EU28+3 werd geproduceerd, op de juiste manier werd ingezameld en gerecycled, en dat de overige 48% niet werden gerapporteerd, waarvan de geselecteerde elementen 5 % vertegenwoordigden. Dit komt neer op een verlies van € 1,41 miljard.

De verkregen resultaten bieden een broodnodig perspectief om elektronische producten op een materiaalniveau in kaart te brengen voor circulaire materiaalvoorzieningen. Een goede inzameling en recycling van AEEA is cruciaal voor een duurzame groei en de terugwinning van waardevolle materialen.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

De circulaire economie: van nice to have naar must have

Knelpunten en aanbevelingen voor de versnelling van de transitie naar een circulaire economie

E-waste in het Verenigd Koninkrijk

Dit rapport beschrijft hoe elektrische apparaten in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt en weggedaan.

Zijn afgedankte waterkokers geschikt voor hergebruik?

In dit onderzoek is gekeken of waterkokers die normaal gerecycled zouden worden geschikt zijn voor hergebruik in de kringloopwinkel.

×