Het potentieel van afgedankte elektronica

Een analyse van chroom, koper, indium, magnesium, neodymium en niobium in de EU

Afgedankte elektronica vormt een groeiend probleem vanwege hun economische waarde en materiaalintensiteit. Dit maakt correcte inzameling en recycling essentieel voor duurzame groei. Het kwantificeren van de omvang en samenstelling van afvalstromen is echter een uitdaging. Aan de hand van een materiaalstroomanalyse combineert deze studie elektronische afvalstromen en product samenstellingen van zes geselecteerde elementen (chroom, koper, indium, magnesium, neodymium en niobium) op basis van hun betekenis in de elektrische en elektronische producten (EEA) in de EU. Uit de studie bleek dat in 2018 52 % van alle afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) die in de EU28+3 werd geproduceerd, op de juiste manier werd ingezameld en gerecycled, en dat de overige 48% niet werden gerapporteerd, waarvan de geselecteerde elementen 5 % vertegenwoordigden. Dit komt neer op een verlies van € 1,41 miljard.

De verkregen resultaten bieden een broodnodig perspectief om elektronische producten op een materiaalniveau in kaart te brengen voor circulaire materiaalvoorzieningen. Een goede inzameling en recycling van AEEA is cruciaal voor een duurzame groei en de terugwinning van waardevolle materialen.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Van recht op reparatie naar bereidheid tot reparatie

Dit onderzoek bekijkt wat consumenten tegenhoudt om hun producten te repareren.

Evaluatie retourpremie koelvries apparatuur

Dit rapport bevat de uitgangspunten, bereikte resultaten, conclusies en aanbevelingen van de koelvries retourpremieactie van Stichting OPEN.

Weg van de wegwerpmaatschappij

In dit advies kijkt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar manieren waarop de wegwerptrend in onze economie kan worden gekeerd.