Het potentieel van elektrisch koken op zonne-energie in sub-Sahara Afrika

Veel huishoudens in Sub-Sahara Afrika (SSA) zijn afhankelijk van houtbrandstof en biomassa om te koken. Deze brandstoffen zijn niet zonder gevolgen voor gezondheid en het milieu. Luchtverontreiniging binnenshuis door deze traditionele kooktechnologieën en -praktijken leidt elk jaar tot een aantal doden. Schone en rookloze kooktechnologieën zijn nodig om luchtweginfecties die gepaard gaan met traditionele kooktechnologieën tot een minimum te beperken.

In dit onderzoek is een nieuw elektrisch kooktoestel op zonne-energie met diodes als verwarmingselement gebouwd en getest in de stad Kumasi, Ghana. Het gaat om een ‘pressurized solar electric cooker’ (PSEC).  De PSEC bestaat uit een zonnepaneel van 150 Wp, een kookvolume van 3,3 liter en het systeem heeft een thermische energieopslag. Uit de experimenten die in dit onderzoek zijn uitgevoerd, bleek dat het diode-verwarmingselement in staat was om een gemiddelde temperatuur van 118 °C verschaffen om rijst te koken. Rijst is een algemeen basisvoedsel dat in veel huishoudens in SSA wordt gegeten. Het resultaat toonde aan dat wanneer het energieopslagmedium volledig was opgeladen, de PSEC een snelle kooktijd van 50 minuten had. Uit financiële analyse bleek ook dat de PSEC over een periode van 10 jaar honderden dollars kan besparen voor gebruikers, in vergelijking met respectievelijk koken met houtskool en netstroom.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

FutuRaM

FutuRaM ontwikkelt een kennisbasis over de beschikbaarheid en terugwinbaarheid van secundaire grondstoffen (2RM's) binnen de Europese Unie

Effectbeoordeling Nationale Programma Circulaire Economie

Evaluatie en effecten van het nationale beleid uit het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

Recycling van zonnepanelen

Onderzoek naar de verschillende mogelijkheden om zonnepanelen te recyclen

×