Houdt milieuregelgeving elektronisch afval onder controle?

Bewijs van de export van e-waste in de Europese Unie

Afval afkomstig van elektrische en elektronische apparatuur (e-waste) neemt wereldwijd toe. Ontwikkelde landen, zoals die in Europa, produceren het grootste deel van e-waste wereldwijd. Daarom wordt e-waste vaak geëxporteerd naar andere landen voor afvalverwerking. Europa gaat steeds meer richting een circulaire economie en pakt milieu gerelateerde problemen aan. Om dit te bereiken is er een toename van milieubeleid en regelgeving op dit gebied. Dit artikel presenteert empirisch bewijs over hoe de regelgeving van de Europese Unie van invloed is geweest op de export van e-waste. Jaarlijkse gegevens van 2010 tot 2018 voor een panel van 18 Europese Unie landen zijn hiervoor geanalyseerd. Om milieuregelgeving te meten, werden inkomsten uit milieubelasting uit de productie van computers, elektronische en optische producten geselecteerd.

De bevindingen van dit artikel suggereren dat belastingheffing niet effectief is in het verminderen van de export van e-waste, waarbij een belasting op fabrikanten deze export zelfs vergroot. Ook verhoogt de hoge afhankelijkheid en de matige systemen voor de inzameling van e-waste de export van e-waste. Landen zijn vaak afhankelijk van buitenlandse grondstoffen voor het maken van nieuwe producten. Daarom zou een verstandige aanpak zijn om te investeren in inzamelpunten voor e-waste om economisch voordeel te halen uit de waardevolle elementen van dit afval.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Van recht op reparatie naar bereidheid tot reparatie

Dit onderzoek bekijkt wat consumenten tegenhoudt om hun producten te repareren.

Evaluatie retourpremie koelvries apparatuur

Dit rapport bevat de uitgangspunten, bereikte resultaten, conclusies en aanbevelingen van de koelvries retourpremieactie van Stichting OPEN.

Weg van de wegwerpmaatschappij

In dit advies kijkt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar manieren waarop de wegwerptrend in onze economie kan worden gekeerd.